Literatura orală a clasei stăpânitoare în timpul feudalismului pe teritoriul României

Clasa stăpânitoare a avut şi ea de timpuriu literatura sa de curte, preamărind în cântecele însoţite de alăuta ale rapsozilor faptele feudalilor şi tinzând să întărească caracterul războinic şi capacitatea de dominaţie ale acestei clase.

Cele mai vechi informaţii le avem pentru feudalitatea maghiară. Anonymus, care pomeneşte de tradiţia ţărănească despre vremurile lui Arpad, aminteşte şi de baladele cântăreţilor (joculatores).

Avem a face cu existenţa paralelă a două tipuri de prelucrare a tradiţiilor istorice, deosebite nu numai ca formă, ci şi ca conţinut, după cum se vede din modul în care cronicarul îşi exprimă dispreţul faţă de „povestirile false ale ţăranilor”, pe când cântăreţii - fie ei şi „guralivi” (garruli) - sunt „cântăreţii noştri”.

Pentru literatura de curte a clasei feudale româneşti, informaţiile de care dispunem sunt mai târzii, dar tradiţia pe care o dezvăluie este de bună seamă şi aici mai veche. La începutul veacului al XV-lea, un scriitor bizantin, Mazaris, într-o satiră în proză imitată după Lucian, punea în scenă un cântăreţ care fusese în Ţara Românească şi se înapoiase de aici încărcat de câştig.

Fireşte că dacă nu ar fi avut nici un fel de cunoştinţe despre gradul de dezvoltare a societăţii feudale de la nordul Dunării, scriitorul bizantin nu ar fi dat asemenea rosturi personajului său, cu scopul de a opune buna primire de la curtea domnului Ţării Româneşti tratamentului de care se bucurau cântăreţii la Bizanţ.

Câteva decenii mai târziu, la curtea lui Petru Aron se afla un diac, Gheorghe, care iscălea „sârb şi cântăreţ”, adică era unul din acei guslari sârbi care perpetuau pe pământ moldovenesc o mare tradiţie rapsodică.

Check Also

Participarea României la războiul antihitlerist

Eliberarea întregii ţări de sub ocupaţia germano-horthystă După încheierea victorioasă a insurecţiei care a dus …

Douăzeci de ani de dominaţie a Coroanei în România

Noul guvern, pregătind alegerile, înăbuşi, în primăvară, acea serioasă mişcare ţărănească, pe baza formulei de …

Instituţiile şi drepturile cetăţeneşti în România

Justiţia şi apărarea drepturilor cetăţeneşti Una din caracteristicile de bază ale unui sistem democratic este …

Cristalizarea relaţiilor feudale pe teritoriul României în prima jumătate a secolului al XIII-lea

Învingând piedicile dinlăuntru şi dinafară, societatea românească se dezvoltă lent, dar neîncetat, atât din punct …

Monarhia, centru de putere în România

Ferdinand I – un monarh constituţional În perioada interbelică, la fel ca în timpul lui …