Literatura juridică în Transilvania în secolul al XVII-lea

Nivelul pe care îl atinge cultura juridică în Transilvania în cursul secolului al XVII-lea se reflectă în marile opere de codificare realizate în această vreme. Prima e Juridici processus specimen din 1619 a principelui Gabriel Bethlen, amintită în prefaţa Aprobatelor pentru importanţa ei în ce priveşte procedura de judecată.

Marile colecţii Approbatae constitutiones regni Transilvaniae... (Constituţiile recunoscute ale Transilvaniei...) şi Compillatae constitutiones... (Constituţiile compilate...), apărute - cea dintâi în 1653, iar cea din urmă în 1669 - în limba maghiară, conţin normele de drept mai importante stabilite de dietă de la constituirea principatului autonom. Aprobatele, împărţite în 5 părţi: dreptul bisericesc, dreptul de stat, drepturile clasei privilegiate, procedura de judecată şi menţiuni speciale de drept administrativ, codifică deplina stăpânire de clasă a nobilimii şi legarea de glie a iobagilor.

Compilatele continuă colecţia Aprobatelor, cu multe întregiri, având aceeaşi întocmire şi împărţire. Aceste colecţii de legi consfinţeau ordinea feudală a ţării şi fundamentau din punct de vedere juridic privilegiile clasei dominante. Realizarea celor două colecţii a reprezentat un important efort de elaborare, constând din analiza unui foarte mare număr de hotărâri cu caracter legislativ, selectarea, adaptarea şi coordonarea lor, pentru a se obţine o legislaţie unitară.

Ca legiuiri specifice locale, trebuie socotite, între altele, Constituţiile Ţării Făgăraşului, care cuprind norme ale dreptului consuetudinar românesc, codificate la începutul secolului al XVI-lea (1508) şi reînnoite apoi de două ori în cursul secolului al XVII-lea, în 1657 şi 1690. În ele sunt incluse mai ales reguli de procedură, de organizare judecătorească şi de drept penal, pentru românii din această regiune. Pline de interes sunt normele de procedură din aceste constituţii ale Ţării Făgăraşului, stabilite potrivit obiceiului şi rânduielii vechi.

Check Also

Ecoul Războiului de Independenţă în Transilvania

Războiul de Independenţă purtat de România în 1877-1878 a avut un puternic ecou în Transilvania, …

Clasele şi păturile sociale din Transilvania în perioada 1849-1867

Ţărănimea Procesul de diferenţiere a ţărănimii, început încă înainte de evoluţia din 1848, s-a accentuat …

Industria în Transilvania (1822-1847)

În deceniile premergătoare revoluţiei burgheze, chiar şi unii stăpâni de moşie care urmăreau lărgirea pieţei …

Adâncirea crizei feudale în Transilvania. Încercări de reforme (1822-1847)

În deceniul al treilea din secolul al XIX-lea, Imperiul habsburgic continuă să rămână sub raportul …

Consolidarea voievodatului Transilvaniei şi lupta antiotomană a ţărilor române sub conducerea lui Iancu de Hunedoara (1441-1456)

În prima jumătate a veacului al XV-lea, primejdia cotropirii otomane a început să ameninţe direct …