Lista manuscriselor lui Mihai Eminescu din Biblioteca Academiei Române

Lămuririle cu care însoţim fiecare manuscris sunt, hotărât, mult prea sumare. Ele nu urmăresc să descrie întreg conţinutul unui manuscris, ceea ce ar fi nu numai imposibil, dar poate şi inutil. Cele câteva informaţii vor numai să sugereze constituţia originară sau de bibliotecă a manuscrisului, fizionomia de epocă, dacă e unitar, omogen sau miscelaneu (într-un fel, toate manuscrisele sunt miscelanee, deoarece conţinutul e divers; am denumit astfel îndeosebi pe cele cu file detaşate, alcătuite de altcineva), numărul filelor (numerotaţia bibliotecii mergând pe file, numărul paginilor e, aşadar, dublu) şi unele, cel puţin, din titlurile pieselor fiecărui manuscris.

La câteva din manuscrisele miscelanee, care au fost alcătuite şi legate de Biblioteca Academiei Române, după 1902, când i-au fost donate de Titu Maiorescu, am semnalat şi existenţa aşa-ziselor submanuscrise (s.ms.), fie confecţionate de poet, fie constând din caiete şcolăreşti, legate laolaltă cu restul, dar formând o subunitate distinctă. Numărul acestor submanuscrise este, desigur, cu mult mai mare decât apare în această listă.

 • 2.254 (ff. 457) - miscelaneu, legat de Academie, de mărimea unei coli.

Teatru: Histrio de G. Ierwitz (traducere); Mira, Amor pierdut, viaţă pierdută, Andrei Mureşanu; Bogdan-Dragoş; traducerea poemului Vârful cu dor de Carmen Sylva; Gogu tatii; la fine (ff. 310-446) tratatul de dramaturgie al lui H. Th. Ratscher, Arta reprezentării dramatice; tradus aproape în întregime, între 1869-1871.

 • 2.255 (ff. 435) - miscelaneu, legat de Academie, de mărimea unei coli.

Iconostas şi fragmentarium (însemnări personale, în chip de jurnal); Geniu pustiu, Avatarii faraonului Tla, poezii; Preot şi filosof folclor, balada Serdariu, însemnări din prezilele îmbolnăvirii.

 • 2.256 (ff. 58) - registru comercial, de Iaşi, cartonat original, de mărimea unei coli mai mici.

Poeme: Diamantul Nordului, Gemenii, Umbra lui Istrate Dabija-voievod.

 • 2.257 (ff. 451) - miscelaneu, legat de Academie. Note germane; Hochzeitlied de Goethe (traducere); chestiuni de limbă; traducere din Il Principe de Machiavelli, Naşterea albinei (extras, compilaţie).
 • 2.258 (ff. 263) - miscelaneu, legat de Academie, mărimea unei coli, majoritatea filelor de hârtie bună, pergamentoidă.

Kant, Critica raţiunii pure, traducere parţială, 1874, aforisme (fragmentarium), epigrame; Fata-n grădina de aur (variante).

 • 2.259 (ff. 367) - miscelaneu, legat de Academie.

Memento mori, Gemenii, Codru şi salon, s.ms.-ele pe care le-am denumit, după numele întâielor poezii: Elena şi Marta etc.

s.sm.-ul Elena (ff. 1-I4v.): Elena, La o artistă, Serata, Amicului Filimon Ilia, Junii corupţi, Resignaţiune.

s.ms.-ul Marta (ff 15-51v.): De ce să mori tu? De-aş muri ori de-ai muri, Doi aştri, Unda spumă, Prin nopţi tăcute, Când priveşti oglinda mărei, Mortua est!, Când..., Când marea..., Ondina (fantazie), Replici, Viaţa mea fu ziuă, La o artistă, Steaua vieţii, Când sufletu-mi noaptea..., E îngerul tău or umbra ta?, Mureşanu, Christ, De-aş avea... Îngere palid..., Cine-i?, Ector şi Andromache, Locul aripelor, Nu e steluţă, Din lyra spartă..., Care-o fi în lume..., La mormântul lui Pumnul, Noaptea potolit şi vânăt..., Horia, Frumoasă-i..., Lida, O călărire în zori, Din străinătate, Venere şi Madonă, Os magna sonaturum (La Heliade), Cântecul lăutarului, Când crivăţul, Fragment, La moartea lui Neamţu.

Mihai Eminescu

 • 2.260 (ff. 329) - miscelaneu, legat de Academie.

Urechiada, Luceafărul (fragmente), Zburat-au anii (sonet), Scrisoarea II, Sarmis; folclor decupat, Muşatin şi codrul, Povestea Dochiei şi ursitorile, Caietul anonim (cf. Opere; VI, 1963, pp. 647-679).

 • 2.261 (ff. 337) - miscelaneu, legat de Academie, conţinând multe submanuscrise.

Gemenii, Scrisoarea II, Scrisoarea III (creion), Nu voi mormânt bogat, Albumul (sonet), Legenda luceafărului (1882) (s.ms.), S-a dus amorul... şi celelalte lieduri cedate Familiei (s.ms.); s.ms.-ul Sonete (ff. 136-148), pe lângă sonete şi: Glossă, Codrul (O, rămâi); s.ms. parlamentar, carneţel confecţionat de poet; s.ms. (ff. 53-62), caiet şcolăresc de la Socec.

 • 2.262 (ff. 217) - miscelaneu, legat de Academie, de mărimea unei coli.

Amorul unei marmure, Basmul ce i l-aş spune ei, Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!, Basmul lui Arghir; colecţie de folclor, Cărţile (Shakespeare), Strigoii, Călin, Şi oare tot n-aţi înţeles...

 • 2.263 (ff. 79) - caiet solid, legătură originală în pânză, bună hârtie velină.

Note istorice contemporane, poate, cu traducerea Fragmentelor Hurmuzachi.

Tabla de materii proprie: Comitatul Unedoarei (p. 1); Sinoptica (p. 2); Uniad Ioan (p. 3); Uniad Matei (p. 5); Polonia (p. 6); Timur-Lenk (p. 11); Ungaria istorică (p. 12); Ungaria geografică (p. 15); Scanderbeg (p. 17); Osmanii (p. 20); Transilvania (p. 27); Făgăraş; Maramureş (p. 28) etc.; tăietură dintr-un ziar a unui studiu istoric despre Hunedoara, povestea corbului din sigiliul Ţării Româneşti, tendinţe de maghiarizare (pp. 36 şi urm.).

 • 2.264 (ff. 438) - miscelaneu, legat de Academie. Articole politice (ciorne şi texte de tipar); tăietura unui lung studiu financiar dintr-o gazetă, intitulat Creditul mobiliar şi jocul la bursă.

S-au legat şi foile de titlu ale unor cărţi: Frederic Dame, Arta în timpul războiului. Schiţe pentru schiţe. Carol Gobl, 1879; Ioan Alexandru Sturdza, Elemente de studiu pentru facerea legii de responsabilitate ministerială; culese de..., Bucureşti (restul acoperit de legător) şi o foaie volantă cu membrii fondatori ai ziarului „Timpul”.

 • 2.265 (ff. 305) - miscelaneu, file detaşate, legate de Academie. Dicţionar de rime.

La f. 151, în grupa de rime: scump; rump; irump; corump urmează rime sugerate de conflictul cu Dimitrie Petrino, bardul Bucovinei: Du Czemowitzer Lump etc. (cf. Opere, la capitolul Petri-notae).

 • 2.266 (ff. 163) - caiet original, cartonat, Librăria universală „Leon Alcalay”.

Linguistică I (pe eticheta copertei); exerciţii eleno-latine pentru traducerea Iliadei; Legenda luceafărului (titlu) şi pe aceeaşi filă: prinţul Ştirbey, T. M(aiorescu) (ecouri, desigur, ale lecturii Luceafărului; ici şi colo - cf. Titu Maiorescu, Însemnări zilnice; passim, şi Opere; II, capitolul respectiv).

 • 2.267 (ff. 164) - caiet original, cartonat, Librăria universală „Leon Alcalay”.

Fiziografie II. Consideraţii asupra puterilor naturii nevieţuitoare. Fizică (căldură, lumină). Versuri: De ce regina nopţilor etc. (preludii pentru La steaua).

 • 2.268 (ff. 57) - caiet original, cartonat, cu dublă nume-rotaţie a filelor.

Călin (poem original de inspiraţie folclorică, cea 1874), Gemenii, Afară-i toamnă, Oricâte stele... (sonete); Minte şi inimă (postumă).

 • 2.269 (ff. 78) - caiet, legat în pânză, original. Gramatică. Însemnări istorice. Poezii: Lasă-ţi lumea..., Azi e zi întâi de mai, Femeia?... măr de ceartă.
 • 2.270 (ff. 163) - caiet original, cartonat, Librăria universală „Leon Alcalay”.

Fiziografie I (din tabla de materii, proprie:) Magnetism, Energie, Electricitate, Transport, Muncă, Teoria mecanicei, Sporul populaţiunii, Principiul conservaţiei muncii, Tabele sinoptice (goţi, huni etc.); Versuri: La steaua, Ştefan cel Mare (schiţe de imn) etc.

 • 2.271 (ff. 120) - caiet original, cartonat. Dicţionar de rime.
 • 2.272 (ff. 121) - caiet original, cartonat. Dicţionar de rime.
 • 2.273 (ff. 71) - caiet original, cartonat. Dicţionar de rime.
 • 2.274 (ff. 101) - caiet original, cartonat. Dicţionar de rime.
 • 2.275 (ff. 175) - caiet original, cartonat. Bogdan-Dragoş (teatru); paremiologie (extrase din Iordache Golescu, cf. Opere).
 • 2.275B (ff. 100) - caiet original, cartonat.

Însemnări pedagogice şi revizorale, Luceafărul (versiune antepenultimă, integrală); vezi în acest volum facsimilul respectiv şi glosa referitoare la Kunisch şi la sensul alegoric al poemului.

 • 2.276I (ff. 343) - compact caiet dictando, fără coperte, legat de Academie.

Exerciţii lingvistice; Povestea Dochiei şi ursitorile, Apari să dai lumină, Scrisoarea I, Luceafărul (fragmente); lirică populară etc.

 • 2.276II (ff. 68) - caiet original, cartonat.

Însemnări germane; Uber S. u G. der Egypter; 12/6 (1873) Berlin (cursuri universitare); Glossă, Melancolie, M-ai chinuit atâta cu vorbe de iubire, Cosmogonie der Inder (text german) etc.

 • 2.277 (ff. 144) - caiet original, cartonat.

Însemnări botanice (caropifila, plantă de făcut dragoste etc.); încercări dramatice (Alexandru-vodă); prozodie şi metrică; Odă (în metru antic); traduceri din Horaţiu (Ad Mercurium etc.); Luceafărul (versiune necompletă) etc.

 • 2.278 (ff. 83) - caiet, legătură originală în pânză, bună hârtie velină, crem.

Exerciţii de gramatică latină; lexic latin cu echivalenţi germani; poezii: Icoană şi privaz; Scrisoarea I (Ciudat izvod e omul...); Sonet satiric (anti-Urechia); Vasile - finul lui Dumnezeu (basm în proză) etc.

 • 2.279 (ff. 117) - caiet de Bucureşti, legătură originală în pânză.

Poezii: Atât de fragedă..., Afară-i toamnă (sonet), Glossă, Freamăt de codru, Te duci..., Stau în cerdacul tău... (sonet), De câte ori, iubito..., Răsărit de lună etc.

 • 2.280 (ff. 35) - caiet original, de Berlin, cartonat; pe etichetă: Diarium.

Însemnări germane: Ober die Prinzipien der hegelschen Philosophie; 3/5 (18)73, Frumoasa lumii (fragment versificat), Codru şi salon (fragmente), Codrule, Măria-Ta, Gemenii (fragment) etc.

 • 2.281 (ff. 144) - original, de Berlin, cartonat.

Fata-n grădina de aur (1874), Miron şi frumoasa fără corp, Mănuşa, traducere din Schiller, 1881; Antropomorfism (1874), Iubind în taină... (sonet) etc.

 • 2.282 (ff. 147) - caiet de Bucureşti, original, fără coperte. Cântece de lume; ciclul celor V Scrisori; Glossă, traduceri din Horaţiu, Odă (în metru antic) etc.
 • 2.283 (ff. 155) - caiet original, dictando liniat, de Iaşi, cartonat.

Pe versoul primei coperte: variaţiuni anagramatice pe tema Acinorev = Veronica (cf. Opere, 1958); apoi: Minegmii; transcrierea piesei de teatru - tradusă în primele decenii ale secolul al XIX-lea de Al. Beldiman - circa 1875; Călin, Dezgust, Nunta lui Brigbelu (Gemenii), Mureşanu (poem dramatic) etc.

 • 2.284 (ff. 67) - original, cartonat (Viena-Berlin), hârtie bună.

Lirică populară, Pluguşorul, basme în proză (Călin, Frumoasa lumii etc.); Memento mori (fragmente); În căutarea Şeherazadei, Am pus sofa la fereastă etc.

 • 2.285 (ff. 185) - original, legat în pânză (Viena-Berlin).

Note germane (pp. 1-91v.); Einleitende Gedanken uber Volkerpsychologie, Diamantul Nordului, Un roman (Codru şi salon); ff. 142 - fine: note germane, bibliografie: Werke uber Culturgeschichte, Geschichte der Philosophie.

 • 2.286 (ff. 98) - original, legat în pânză (Viena-Berlin). Pustnicul (postumă); însemnări germane (ff. 39-49); Hegel; elegia La moartea lui Eliade (1872); note de drept; Planul lui Decebal, punctaj pe cânturi.
 • 2.287 (ff. 95) - original, legat în pânză (Viena-Berlin). Însemnări germane (nume de profesori: Lepsius, Zeller, Helmholtz), Fragmentarium, Epigrame (Pfeffel), Cum oceanu-ntărâtat...; Veneţia; Maria Tudor (sonete) etc.
 • 2.288 (ff. 50) - carneţel, original, bună hârtie liniată, însemnări revizorale, 1875; Luceafărul (fragment).
 • 2.289 (ff. 89) - carneţel original; coperta de la început lipsă.

Crâmpei de vocabular german-latin-român filozofic; Petri-notae; versuri împotriva lui Dimitrie Petrino; Despărţirea a doi iubiţi (folclor), Minte şi inimă etc.

 • 2.290 (ff. 89) - carneţel, original, legat în pânză, Viena-Berlin.

Demonism, Odin şi Poetul (Ei cer să cânt...), Iubitei, Înger şi demon (fragmente); Furtuna, copila de crai (Eco); Melancolie, Moarte, tu îmi pari... (Scrisoarea I); însemnări germane etc.

 • 2.291 (ff. 72) - carneţel original, carton suplu, însemnări studenţeşti germane; bibliografie germană; concepte de scrisori (către Iacob Negruzzi); extrase din poeţi germani (Platen etc.); Amintiri din copilărie (Cernăuţi) etc.
 • 2.292 (ff. 59) - carneţel original, cartonat.

Material autobiografic din perioada sănătăţii incerte, 1883; inginerul Simţion; inscripţia de pe piatra de mormânt a mamei sale, compusă de Eminescu; obsesia cabalei: „Să nu uit termometrul” (p. 20v.) etc.

 • 2.306 (ff. 170) - registru comercial, mărimea unei coli, de Iaşi, în pânză.

Însemnări revizorale, circa 1875; colecţie de irmoase; Rugăciunea unui dac; Minte şi inimă etc.

 • 2.307 (ff. 184) - registru comercial, de Iaşi, cartonat. Extrase din Oxenstiern; Vedenie, ce au văzut un schimnic Varlaam de la mănăstirea Secului...; 1821 (cf. ed. Emil Vârtosu, O satiră în versuri din Moldova anului 1821; extras din Studii şi materiale de istorie medie; vol. II, 1957); Întrebările Bucovinei, gramatică slavă; paremiologie (extrase din Iordache Golescu) etc.
 • 2.308 (ff. 166) - registru comercial, de Iaşi, cartonat, deteriorat.

Material pentru Dicţionar de rime; irmoase; balade: Serdariu; Doncilă etc.

 • 3.215 (ff. 54) - caiet cu copii de piese de teatru din repertoriul trupei Iorgu Caragiale, frumos caligrafiate de Eminescu. Cerneala, la origine violetă, decolorată. La finele fiecărei piese iscălitura poetului. În distribuţia rolurilor, scrisul lui Iorgu Caragiale.

Cuprinde: Zmeul nopţii. Comedie într-un act de Hippolite Lucas, tradusă de P.I. Georgescu. Ulterior, cu alt scris titlul barat şi înlocuit cu: Un dulce sărutat.

Margo contesa. Vodevil într-un act tradus din franţuzeşte de T. Porfiriu.

O palmă sau Voinicos dar fricos. Comedie într-un act, tradusă de T. Porfiriu. (De la teatrul francez Palais Royal)

Pe fila 54 v., albă, sufleorul I. Nicu notează: 1873, iunie 12, Târgu-Vestei şi un aforism, defectuos redactat: Nihil regula sine exceptia.

 • 4.850 (ff. 64) - legătură particulară.

Corespondenţă: 18 copii de scrisori de la Veronica Micle către Eminescu (1877-1880); scrisori Eminescu către Titu Maiorescu, I.A. Samurcaş şi Vasle Burlă (1871-1885); către Vlahuţă (1887); acte (1864-1865) etc.

 • 1.829 - ms. Miron Pompiliu, Limba română; caiet de cursuri autograf, cu dublă numerotaţie: a lui Miron Pompiliu pe pagini; a Bibliotecii Academiei pe file. Înăuntrul manuscrisului (între 137-164 cu numerotaţia bibliotecii sau 271-326 cu numerotaţia lui Miron Pompiliu) se află legat un caiet şcolăresc (Text pentru... J. D. Maugusu; Iaşi), în ale cărui file 138-141 sunt câteva pagini caligrafice, cu cerneală violetă, din compilaţiile de fiziografie, despre Pământul ca planet; mişcările lui, ce a aparţinut lui Eminescu.

Check Also

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a …

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie …

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut …

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a …

N-avem bucurie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

N-avem bucurie…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut …