Limbu

Limbu este o populaţie care trăieşte în estul Nepalului, la răsărit de râul Arun. O minoritate este prezentă în India (Sikkim) (aproximativ 150.000 de persoane).

Sunt una dintre cele cinci populaţii (alături de thanii, sunwar, jirel şi rai) care alcătuiesc grupul kirant. De la sfârşitul secolului al XVIII-lea, sub influenţa imigranţilor hindu, vechiul sistem de agricultură pe terenuri defrişate prin, incendiere a fost înlocuit de cultura în terase (în special cea a ore/ului).

Sunt organizaţi în clanuri reprezentând unităţi exogame; satul este unitatea de referinţă socio-politică. Şi-au păstrat în esenţă vechea religie, cu caracter şamanic.

Un oficiant de sex masculin (phedangma) este însărcinat cu ritualurile obişnuite (naştere, căsătorie, moarte, ritualurile periodice şi cele legate de agricultură), în vreme ce yeba sau bijuwa (bărbat sau femeie) conduce ritualurile privitoare la orice element care, venind din exterior, tulbură viaţa casnică sau agricultura.

Limba limbu aparţine familiei tibeto-birmane.

Istoric

Legendele kirant spun că primii dintre ei au migrat în India şi s-au instalat mai întâi la Benares (kashi gotra), în vreme ce alţii au venit de la Lhassa, din Tibet (Ihasa gotra). Stabiliţi pe teritoriul actual, s-au organizat în principate (thum) care se puteau întinde pe o întreagă vale, conduse de căpetenii alese pe plan local.

Aceste căpetenii au devenit vasali ai regilor bhotia din Sikkim (secolele XVII-XVIII), iar apoi, după unificarea Nepalului (sfârşitul secolului al XVIII-lea), erau numite de guvernul nepalez. A început un proces de fărâmiţare tot mai accentuată a principatelor, iar subba (numele nepali al căpeteniilor locale) au sfârşit prin a fi înlocuiţi de consilii săteşti.

Cu toate acestea limbu au reuşit să menţină mai multă vreme decât toate celelalte populaţii kirant sistemul kipat, care, în schimbul supunerii lor, le permitea să-şi păstreze drepturi inalienabile asupra pământurilor.

Denumire: (autodenumire) yakthumba; (bhotia din Sikkim, lepcha) tsong; (nepali) subba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …