Limba

Limba este o populaţie ce trăieşte în nordul şi centrul statului Sierra Leone (aproximativ 500.000 de persoane).

Îndeosebi agricultori (orez), practică însă şi vânătoarea şi pescuitul.

Se împart în zece patriclanuri, o parte dintre ele de origine mande, având caracter totemic, şi sunt organizaţi în şeferii, administratorii cărora nu sunt întotdeauna de origine limba.

Trăiesc în sate întemeiate pe patrilinii şi urmează reguli de rezidenţă patrilocativă.

Autoritatea este reprezentată pe plan local de o căpetenie a satului asistată de sfatul bătrânilor.

Deşi sunt înconjuraţi de populaţii islamizate, ei continuă să practice cultul strămoşilor şi cel al unei divinităţi supreme, care îşi are sălaşul pe o colină sfântă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …