Lepcha

Lepcha este o populaţie trăind în nord-estul Indiei (Sikkim şi districtul Darjeeling), în regiunea de dealuri aflată la sud de Himalaya (bhotia-lepcha aproximativ 91.000 de persoane).

Practică două tipuri de agricultură, una temporară pe terenuri defrişate prin incendiere şi una permanentă, în principal rizicultură în terase şi cultura mirodeniilor.

Sunt organizaţi în clanuri patrilineare (în 1893 au fost înregistrate 39 de clanuri în Sikkim) iar rezidenţa este patrilocativă. Erau conduşi de căpetenii locale care au fost integrate în sistemul birocratic instaurat de imigranţii bhotia în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea.

Înainte de a fi convertiţi la budism, în cursul aceluiaşi proces de tibetanizare, ei practicau culte închinate spiritelor pădurii (rum), care implicau intrarea în transă a oficianţilor religioşi (bărbaţi, bomting, sau femei, mun).

Această religie mai este practicată şi acum, în paralel cu budismul, în regiunea care le este rezervată în nordul Sikkimului. Un număr important dintre ei au fost convertiţi la creştinism. Apartenenţa limbii la familia tibeto-birmană sau la cea austro-asiatică este încă în discuţie.

Istoric

Sunt consideraţi locuitori autohtoni ai Sikkimului, însă este posibil să fi făcut parte dintr-o mişcare de migraţie venită în secolul al V-lea din sud-estul Asiei. Deşi în nordul Sikkimului au păstrat o serie de trăsături culturale distincte, alcătuiesc împreună cu ansamblul bhotia o singură entitate culturală, religioasă, sociologică şi politică.

O parte dintre ci afirmă totuşi că din punct de vedere istoric se poate spune mai degrabă că populaţia lepcha a fost dominată de bhotia, decât că sa integrat în sistemul politic şi religios al acestora.

Denumire: (tibetană) mon pa; (lepcha) rong.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …