Leon Baconsky

Leon Baconsky (4 mai 1928, Lencăuţi, plasa Chelmenţi, judeţul Hotin, Basarabia) - traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Liubei (născută Marian), învăţătoare, şi al lui Eftimie Baconsky, preot, şi frate al lui A.E. Baconsky. Baconsky terrnină studiile liceale în 1951 la Râmnicu Vâlcea, apoi urmează Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, unde profesorii Dumitru Popovici şi Ion Breazu îi marchează formaţia prin rigoare şi onestitate ştiinţifică. Face carieră universitară la Facultatea de Filologie a Universităţii clujene (1955-1990), unde a predat literatura română contemporană, ca disciplină de bază, dar şi istoria ideilor estetice, introducere în literatură, teoria şi practica presei. Debutează în presă cu un articol despre Leonid Leonov, în „Steaua” (1954).

Debutul editorial are loc în 1963 cu o traducere din Prosper Merimee, Cronica domniei lui Carol al IX-lea. Colaborează sporadic la revistele „ Astra”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Secolul 20”, „Steaua”, „Tribuna” şi „Studia Universitatis «Babeş-Bolyai»”, unde publică studii şi articole importante despre Gib I. Mihăescu, eseuri despre George Coşbuc, iar la rubrica „Figurine” („Tribuna”, 1971-1972) compune o galerie de portrete ale unor scriitori mai puţin cunoscuţi (I.I. Ciorănescu, Igena Floru etc.). Semnează uneori, în presă, C. Dornescu, Septimiu Turcu, Vlaicu Ţion, B.

Prima lui carte, Marginalii critice şi istorico-literare (1968), conţine studii, articole, cronici despre poezia unor clasici români din secolul al XX-lea, ca şi despre autori din generaţiile mai recente. Spirit universitar, educat la şcoala filologică clujeană, Baconsky are calităţi certe de critic şi cercetător literar. „Marginaliile” sunt studii profunde, bazate pe o serioasă muncă de informaţie.

Capitolul Prospecţiuni în critica poeziei urmăreşte, de pildă, cum au fost recenzate versurile lui O. Goga, Emil Isac, Adrian Maniu. Observaţii fine şi precizări preţioase cuprind şi „omagiile” aduse lui I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu şi Vladimir Streinu. Baconsky răsfoieşte publicaţii transilvănene uitate, are unele preferinţe regionale exprimate într-o serie de „profiluri clujene”.

Eseul Statutul epistemologic al liricului, apărut în volumul colectiv Literatura în actualitate (1971), prezintă concepţii moderne asupra actului poetic şi a finalităţii sale. Autorul respinge ca perimat conceptul de „redare” şi chiar de „reflectare”, tinzând spre acceptarea unei „realităţi imaginate”. Interpretările lui Baconsky modifică substanţial optica înţelegerii şi valorificarea moştenirii poetice din trecut.

Opera literară

  • Marginalii critice şi istorico-literare, Bucureşti, 1968.

Ediţii

  • Stejar Ionescu, Domnul de la Murano, introducerea editorului, Bucureşti, 1971;
  • Gib I. Mihăescu, Teatru, postfaţa editorului, Bucureşti, 1973.

Traduceri

  • Prosper Merimee, Cronica domniei lui Carol al IX-lea, Bucureşti, 1963;
  • Marcel Brion, Rembrandt, Bucureşti, 1973 (în colaborare cu Rodica Baconsky);
  • Jean-Marie Casai, Civilizaţia luduşului şi enigmele sale, prefaţă de Constantin Daniel, Bucureşti, 1987 (în colaborare cu Rodica Baconsky);
  • Maurice Rheims, Infernul curiozităţii, prefaţa traducătorului, I-II, Bucureşti, 1987 (în colaborare cu Rodica Baconsky).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …