Lenca

Lenca este grupul indigen cel mai numeros din Honduras (circa 100.000 de persoane).

Se împart în aproximativ o sută de comunităţi. Cele mai aculturalizate dintre ele trăiesc în regiunile joase din apropierea graniţei cu Salvadorul, iar cele mai „indiene”, în ţinuturi muntoase cu soluri puţin fertile, învăluite în cea mai mare parte a timpului în ceaţă, care le-au servit drept refugiu în perioada cuceririi spaniole.

Odinioară agricultori pe terenuri defrişate prin incendiere, şi-au pierdut pământurile în favoarea latifundiarilor. Adeseori au preferat să emigreze la oraşe decât să îndure crâncena exploatare de pe plantaţiile de cafea.

Sunt patrilineari, iar unitatea socială de bază este familia nucleară. Universul cultural şi religios îşi păstrează specificitatea, combinând catolicismul colonial cu credinţele prehispanice (în special ritualuri agrare). Contestarea sa, în numele moralei, epurării credinţei religioase şi modernităţii a dus la apariţia unor tensiuni.

Biserica vrea să impună concurenţi laici oficianţilor de Vara Alta („prăjina înalt㔓) care deţin în mod tradiţional autoritatea administrativă şi au sarcina de a organiza ceremonii care implică dansuri cu măşti şi băuturi rituale.

Limba lor a dispărut.

Istoric

Înainte de sosirea spaniolilor, lenea erau organizaţi în patru mari grupuri stratificate, conduse fiecare de câte un cacic.

S-au împotrivit cu îndârjire spaniolilor, stârnind în anul 1537 o vastă rebeliune condusă de cacicul Lempira (de la care provine numele monedei naţionale), însă până la urmă societatea lor a fost pulverizată şi adusă în pragul sărăciei.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …