Laz

Laz este o populaţie din Turcia, trăind pe ţărmul Mării Negre între graniţa cu Georgia şi Trebizonda (Trabzon). O comunitate importantă este prezentă şi la Istanbul (aproximativ 600.000 de persoane).

Sunt integraţi în ansamblul turc de mult mai multă vreme decât cerchezii şi alţi caucazieni a căror instalare în ţinut, făcută în condiţii foarte dure, datează din perioada imediat următoare războiului din Caucaz.

Însă abia în secolul al XX-lea, şi în special începând din anii ’50, prezenţa lor a început să se facă simţită în viaţa socială, îndeosebi din cauza emigrării masive către Istanbul, unde foarte mulţi pleacă să facă „avere”, pentru ca să se întoarcă apoi în ţinutul de baştină.

Având odinioară reputaţia de contrabandişti şi chiar tâlhari, astăzi sunt cunoscuţi pentru duritatea în afaceri, pentru însuşirile de buni comercianţi şi pentru spiritul întreprinzător. în nenumărate „snoave” turceşti,ei joacă rolul încredinţat de francezi belgienilor, iar de ruşi ciukcilor”.

Sunt musulmani sunniţi de rit şafeit, foarte tradiţionalişti. Limba lor, laz sau chan, este o limbă caucaziană de sud (ca şi georgiana şi svana). E folosită în bilingvism cu turca.

Istoric

Înrudiţi cu georgienii, ei s-au instalat în Colchida, pe care au dominat-o în perioada Antichităţii. Convertiţi la creştinism, s-au organizat într-un regat care a depins mai întâi de Bizanţ şi apoi de imperiul grec Trebizonda.

După cucerirea otomană (secolul al XV-lea) s-au convertit la islam, iar teritoriul lor, sub numele de Lazâstan, a fost inclus în imperiu cu statut de wilayet şi apoi de sandjak, având capitala la Batumi.

 În 1878, când graniţele au fost modificate în favoarea Rusiei, o parte dintre ei au rămas în partea rusească, însă cei mai mulţi au fost transferaţi în Turcia în 1921. În cadrul schimburilor de minorităţi hotărâte prin tratatul de la Lausanne (1923), unii lazi au trecut în Grecia, unde descendenţii lor (lazoi) alcătuiesc o comunitate grecofonă şi creştină bine asimilată de restul societăţii,

Denumire: laze, chan, cean.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …