Laura Dragomirescu

Laura Dragomirescu (19 ianuarie 1893, Craiova - 5 ianuarie 1981, Bucureşti) - traducătoare.

A făcut studii liceale la Craiova şi universitare la Bucureşti. A fost soţia lui Mihail Dragomirescu. Debutează cu schiţe în „Dunărea” din Galaţi (1916).

Dragomirescu a impresionat prin performanţa de a tipări în 5 ani (1940-1944) mai multe volume cuprinzând traduceri din J.W. Goethe, între care unele apăreau atunci pentru prima dată în româneşte.

Comentând tălmăcirile din Faust (I-II, 1940-1942; Premiul „Udrişte-Năsturel” al Academiei Române), Perpessicius credea că ele „sunt cele mai aproape de litera şi spiritul originalelor goetheene, precum şi cele mai artistice şi poetice”.

Mai târziu, examinând întregul demers al traducătoarei, Ion Roman era de părere că Dragomirescu „traduce, totuşi, în genere curat, atentă la sensul textului original, dar tocmai datorită unei insuficiente stăpâniri a limbii poetice nu obţine decât rareori plasticitatea corespunzătoare”.

Traduceri

  • Henrik Ibsen, Raţa sălbatecă, Bucureşti, 1921; Hedda Gabler, Bucureşti, 1922; Femeia mării, Bucureşti, 1922; Rosmersholm, Bucureşti, 1923;
  • J.W. Goethe, Faust, I-II, Bucureşti, 1940-1942; Hermann şi Dorothea, Bucureşti, 1941; ediţie prefaţată de Ion Roman, Bucureşti, 1978; Egmont, Bucureşti, 1943; Torquato Tasso, Bucureşti, 1944; Teatru, Bucureşti, 1964 (în colaborare cu Alexandru A. Philippide);
  • A. Talanov, Nansen, Bucureşti, 1961 (în colaborare cu I. Derevencu);
  • Theodor Storm, Iezerul albinelor, prefaţă de Val Panaitescu, Bucureşti, 1961 (în colaborare cu Frida Papadache); Cronica despre Grieshuus, prefaţă de Val Panaitescu, Bucureşti, 1972 (în colaborare cu Frida Papadache);
  • Hertha Ligeti, Stelele nu apun, Bucureşti, 1962;
  • Jules Verne, Doi ani de vacanţă, Bucureşti, 1962;
  • Andre Massepain, Grota urşilor, Bucureşti, 1966;
  • Georg Buchner, Pagini alese, introducere de Livia Ştefănescu, Bucureşti, 1967;
  • J.H. Rosny Aîne, Lupta pentru foc, Bucureşti, 1969;
  • Christoph Martin Wieland, Oberon, prefaţă de Dan Grigorescu, Bucureşti, 1978 (în colaborare cu Aurel Covaci).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …