Lamet

Lamet este o populaţie din Birmania (număr necunoscut) şi regiunile împădurite izolate din nord-vestul Laosului (circa 17.000 de persoane).

Trăiesc în principal din cultivarea orezului pe terenuri defrişate prin incendiere (practicând un ciclu, cu lăsare în pârloagă, de 5-8 ani), din vânătoare şi din cules.

Mijloacele de trai sunt completate prin munci sezoniere pentru populaţiile lao şi lii (sau lue). Lucrează în grupuri de esartaj de şase până la zece familii.

Sunt patrilineari şi adoptă rezidenţa patrilocativă după trei ani de matrilocativitate.

Satul este condus de o căpetenie administrativă şi de un comitet.

Sfatul bătrânilor (neohom) are, în mod neoficial, un rol social şi moral.

Casa comunitară construită în centrul satului polarizează organizarea grupurilor de muncă şi ceremoniile religioase, închinate mai ales spiritelor satului şi strămoşilor.

Au numeroase tobe de bronz pe care Ie numesc „tobe ale ploii”.

Limba lor aparţine subgrupului palaung din grupul mon-khmer al familiei austro-asiatice.

Etnia lamet este cea mai izolată din Laos. Cu excepţia celor care îşi părăsesc satele, membrii acestei etnii nu se integrează cu uşurinţă în dezvoltarea economică a ţării, trăind într-un sistem de autosubzistenţă şi schimb cu populaţiile nguan şi khamu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …