Lamba

Lamba este o populaţie din Zambia (Copperbelt, în partea nord-vestică a Northern Province) şi Republica Democrată Congo (Katanga) (aproximativ 125.000 de persoane).

Ocupă un platou împădurit, cu soluri puţin fertile. Odinioară agricultori itineranţi pe terenuri defrişate prin incendiere, în prezent sunt sedentarizaţi (manioc, mei), practicând şi vânătoarea (grupuri de vânătoare cu o ierarhie foarte accentuată) şi pescuitul.

Există peste 30 de clanuri matrilineare şi exogame (dintre care un clan regal), unite două câte două, în afară de clanul regal, prin relaţii „de glume” şi cooperare funerară. Poliginia este apanajul căpeteniilor. Ca şi la celelalte grupuri ale ansamblului bemba, ginerele se mută la familia soţiei şi îi face servicii vreme de trei până la patru ani.

Cred într-un zeu creator, Lesa, care este însă prea îndepărtat de oameni. De aceea se adresează intermediarilor săi, spiritele. Practică cultul strămoşilor şi consideră că întotdeauna (sau aproape întotdeauna) moartea este provocată prin vrăjitorie. Vorbesc uwulamba, dialect al limbii bemba.

Istoric

Tradiţiile orale fac referire la o origine luba. Se pare că a existat o separare foarte rapidă în două regate, unul în Katanga de astăzi, celălalt în Zambia. Epidemiile de variolă şi pestă porcină de la sfârşitul secolului al XIX-lea, incursiunile necontenite ale populaţiilor yeke şi mbundu şi raidurile swahililor au adus acest grup în pragul dispariţiei.

Colonizarea i-a ocrotit din acest punct de vedere, însă în acelaşi timp a fost marcată printr-o exploatare cruntă. În încercarea lor de a-şi afirma identitatea, lamba au de suferit din cauza prejudecăţii că ar fi „sălbatici” şi „leneşi”, întreţinută de toţi vecinii lor.

Denumire: sub denumirea de lamba sunt incluse adeseori diferite populaţii înrudite (seba, temba, lemba, lima); ansamblul lamba nu trebuie confundat cu populaţia ilamba din Tanzania.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …