Lala

Lala este o populaţie din centrul Zambiei şi sud-estul Republicii Democrate Congo (Katanga) (aproximativ 200.000 de persoane).

Practică agricultura itinerantă (mei, manioc), vânătoarea (după iniţiere) şi pescuitul.

Seceta din ultimele decenii a distrus numeroase terenuri cultivabile, silindu-i pe mulţi dintre ei să efectueze munci salariate în oraşele din apropiere.

De multă vreme fac comerţ cu produsele extrase din salinele şi minele de cupru aflate pe teritoriul lor.

Se împart în 20 de şeferii, conduse în unele cazuri de femei. Clanurile matrilineare şi exogame sunt unite două câte două prin relaţii „de glume” şi cooperare funerară.

Atunci când moare un bărbat, de înmormântare (îmbrăcăminte şi toate cele necesare) se ocupă cu precădere o anumită persoană, care poate apoi să facă ceea ce crede de cuviinţă cu membrii familiei defunctului, fără a se teme de represalii. Acelaşi obicei se întâlneşte la populaţiile chewa şi lamba.

Ginerele rămâne să locuiască în satul socrilor şi este obligat să le facă servicii vreme de 7 până la 8 ani. Poliginia este rezervată îndeosebi căpeteniilor.

Cred într-un zeu creator, practicând cultul strămoşilor, magia, vrăjitoria şi prezicerea viitorului. Limba lor este adeseori considerată un dialect bemba.

O subgrupă a populaţiei kongo poartă acelaşi nume.

Istoric

Se consideră că sunt de origine luba. Conform tradiţiei prima lor căpetenie, pe nume Kalunga, fiu al strămoaşei lor Kisenga, s-a însurat cu nepoata sa; din căsătoria lor s-a născut ansamblul de şeferii lala.

Denumire: (autodenumire) balala.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …