Lak

Lak este o populaţie din centrul Daghestanului (Federaţia Rusă) (aproximativ 100.000 de persoane).

Sunt în esenţă o populaţie de munteni, practicând agricultura în terase şi creşterea animalelor (oi, cai).

Casele lor, din piatră, înălţate pe povârnişurile munţilor, se compuneau dintr-o singură încăpere.

Meşteşugăritul este reprezentat de olărit, cioplit în lemn şi piatră şi prelucrarea metalelor preţioase.

Organizarea socială are la bază o uniune patrilineară sătească, administrată după datină de către bătrâni.

Islamul sunnit nu a reuşit să înlăture toate credinţele străvechi, nici sărbătorile agrare (cum ar fi sărbătoarea primei brazde de plug) şi cultele domestice.

Limba lak, aparţinând familiei caucaziene, ramura de nord-est, se subîmparte în numeroase dialecte şi graiuri. Este utilizată şi rusa.

Istoric

Principatul Kazikumuk, iar apoi principatele Kazikumuk şi Tarkovski, au jucat un rol destul de important până la anexarea rusă din 1820.

Denumire: kazikumuk.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …