Lahu

Lahu este o populaţie din sudul Chinei (Yunnan), stabilită şi în Birmania (statele Shan), Thailanda, Laos şi Vietnam (circa 500.000 de persoane).

Trăiesc în regiuni de dealuri cu altitudine medie, aflate sub influenţa musonilor. Practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, mac opiaceu etc.) şi creşterea animalelor (bivoli, porci etc.).

Spre deosebire de cea mai mare parte a etniilor tibeto-birmane, Iahu nu au nici clanuri şi nici spiţe (cu excepţia secţiunii shehleh). În cadrul satelor se formează însă grupuri de rudenie restrânse, având la bază un ansamblu de rude de sânge (ce au în comun două generaţii de ascendenţi) între care sunt interzise căsătoriile.

Organizarea politică este egalitară şi are drept singur element de referinţă central satul. Toate hotărârile sunt luate de sfatul bătrânilor, condus de o căpetenie aleasă, asistată de preotul satului (pao-khu).

Politeistă şi animistă la origine, religia lor a fost influenţată de budismul theravadin, astfel că în prezent există numeroase sincretisme. În Thailanda şi Birmania a pătruns şi creştinismul. Diferitele dialecte lahu aparţin ramurii lolo centrale a familiei tibeto-birmane.

Istoric

Sunt originari din Yunnan şi chiar din Sichuan. Începând din perioada dinastici Ming, au fost integraţi în sistemul de şeferii tusi creat de imperiu. Cu toate acestea ei au rămas relativ autonomi până în anii 1890, când o serie de expediţii manciuriene au sfârşit prin a înfrânge rezistenţa condusă de o mână de căpetenii charismatice.

Mişcarea de emigrare către Indochina (în special Birmania), începută în prima parte a secolului al XIX-lea, s-a amplificat în anii 1950 şi a fost apoi înlocuită de o emigrare din Birmania spre Thailanda şi Laos, din cauza instabilităţii statelor Shan.

Denumire: (autodenumire) laho, lahu; (chineză) lahu, kucong, (birmană) mok-sa, muhso; (thai) musseu; (laoţiană) musseu, kui.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …