Kwaiker

Kwaiker este o populaţie de amerindieni de pe latura vestică a Anzilor, între fluviul Telembi din Columbia (Narino) şi partea de nord a Ecuadorului (Quito), trăind într-un ţinut de dealuri împădurite. În Columbia dispun de două resguardos sau rezervaţii (circa 8.100 de persoane).

Sunt seminomazi, cu dublă activitate; culturi pe terenuri defrişate prin incendiere (porumb, banane pentru gătit, trestie de zahăr) în văi şi vânătoare (cu capcane, cu arcul şi cu puşca) în munţi. Pescuitul, ocupaţie complementară, se practică prin mai multe metode. Unii dintre ei lucrează pentru cei care caută aur în aluviunile din cursul inferior al râului Nulpe.

Schimburile comerciale se limitează la achiziţionarea de sare, praf de puşcă şi diverse obiecte uzuale (cisme de cauciuc etc.) şi de plante medicinale de la kamsa din bazinul superior al fluviului Putumayo şi vânzarea de produse agricole sau vânat.

Unitatea de bază este familia nucleară, care dispune în medie de peste 100 ha şi locuieşte departe de alte familii. Filiaţia este patrilineară. Legăturile de rudenie nu se extind la mai mult de trei generaţii şi implică alianţe teritoriale care depăşesc alianţele consangvine: kwaikerii care locuiesc în acelaşi ţinut sunt „veri”.

Datorită dispersării populaţiei nu există o organizare politică centrală. Înainte de căsătorie tânăra pereche merge să locuiască pe un lot care le este dat de tatăl logodnicului. Nunta se face după un an, urmând ritualul catolic. Când femeia naşte, bărbatul simulează chinurile facerii.

Viaţa religioasă este marcată de sincretismul dintre catolicism şi şamanism. Principalele sărbători sunt cea a lui Senor Kwaiker (idol de lemn introdus de spanioli la Quito, care simbolizează adunarea populaţiei) şi ritualurile funerare.

Kwaikerii vorbesc o limbă din familia chibcha.

Istoric

Ipoteza cea mai frecvent acceptată este că kwaikerii au o origine eterogenă, legată de regruparea populaţiilor organizată de spanioli începând din secolul al XVII-lea, pentru a acoperi nevoia de mână de lucru pentru exploatările miniere (aur) şi fermele de creştere a bovinelor.

Denumire: cuayker, coaker, în asociere cu numele fluviilor: cuaiquer-Telembi, Barbacoa, Iscuande, Nulpe, Puntale, Pialpie, Mayasquere, Sindagua; (autodenumire) inkal-awa („oameni de la munte”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …