Kutchin

Kutchin este un ansamblu de grupuri amerindiene din ţinuturile subarctice din Statele Unite (Alaska) şi Canada (Terito­riul Yukon) (circa 2.500 de persoane).

Trăiesc pe malurile fluviilor Yukon şi Mackenzie şi ale afluenţilor lor. Erau - şi în oarecare măsură mai sunt şi astăzi - vânători (caribu, gonit cu hăitaşi în ţarcuri imense, elan, urs etc.) şi pescari (somoni). Făceau comerţ cu mărgele şi piei de ani­male cu indienii învecinaţi şi cu inuiţii.

Se împart în nouă grupuri regionale autonome şi în trei grupuri de filiaţie matrilineară exogame. Societatea lor este ierarhizată.

Religia lor cuprindea cultul linei zeităţi benefice, „omul din lună”, dar urmărea în primul rând buna înţelegere cu spiritele animalelor.

Ceremoniile funerare aveau o funcţie socială majoră şi prilejuiau potlatchuri de mare amploare.

Dialectele kutchin fac parte din ansam­blul athapaskan şi sunt utilizate şi astăzi, în bilingvism cu engleza.

Istoric

Erau temuţi de inuiţi şi de alţi indieni. Totuşi nu s-au luptat cu albii şi au acceptat să fie creştinaţi.

Decimaţi de epi­demii, au avut ca sursă de trai prinderea în capcane a animalelor cu blană, până când, în secolul al XX-lea, s-a produs o scădere puternică a preţurilor în acest domeniu.

De atunci situaţia lor este precară. Sunt ame­ninţaţi îndeosebi de proiectele de exploa­tare a petrolului din zonă.

Denumire: francezii care cutreierau pădurile i-au numit „loucheux” (saşii) şi „querelleurs” (certăreţi).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …