Kuba

Kuba este o populaţie din Republica Demo­crată Congo (Kasaiul Occidental) al cărei regat, mic dar bogat, cuprinde păduri, sa­vane şi mari cursuri de apă. Se disting kuba stricto sensu (bushoong, ngeende, bieeng etc.), kete-coofa, cwa şi mbeengi (aproximativ 2.000 de persoane).

Kuba practică agricultura (porumb, manioc, palmieri de rafie etc.), creşterea cor­nutelor mici, pescuitul şi vânătoarea. În trecut au fost străluciţi comercianţi şi meş­teşugari (obiecte de podoabă, prelucrarea fierului, sculptură în lemn), activităţi care astăzi sunt în declin.

Regatul Kuba este o federaţie de mici formaţiuni piramidale, dominate de cea mai marc şi mai complexă dintre ele, cea a grupului bushoong (căpetenia acestui grup fiind regele Kubei).

Cuprinde nouă „formaţiuni teritoriale”, con­stituite la rândul lor din cantoane cuprin­zând fiecare cinci sau şase sate. Kuba propriu-zişi sunt organizaţi în clanuri matrilineare dar au un mod de reşedinţă virilocativ, din care rezultă marea lor mobilitate. Poligamia este un privilegiu rezervat căpe­teniilor.

Creştinarea nu a înlăturat credinţa în spiritele naturii. Acestea se manifestă prin intermediul unor preoţesc şi determină prosperitate sau calamităţi, după cum sunt de mulţumite de atenţia care li se acordă.

Însă principalii vinovaţi de nenorociri sunt vrăjitorii. Ghicitorii au misiunea de a con­tracara acţiunea lor. Grupurile kuba vor­besc limbi bantu: kuba propriu-zişi, bushoong (sau tshikuba), kete, un dialect luba-kasai, cwa (vânători-culegători pigmoizi) şi mbeengi dialecte nkucu (grupa mongo).

Arta

În trecut toate obiectele utilizate în viaţa cotidiană erau decorate şi sculptate (existând peste 200 de modele diferite). Statuile regilor defuncţi (în poziţie şezândă, cu picioarele încrucişate, faţă in fală cu emblema lor) sunt mărturia rafina­mentului artei de la curte.

În timpul ini­ţierii tinerilor băieţi se foloseau măşti care combinau sculptura cu ţesutul şi broderia. Celebra catifea de Kasai, broderie de rafie, reproducea motivele scarificaţiilor corporale.

Istoric

Veniţi din nord, kuba s-au aşe­zat pe actualul lor teritoriu în secolele XVII-XVIII. Grupul bushoong a cucerit supremaţia politică, determinând apariţia regalităţii, instituţie consolidată de un rege luminat, Shyaam, care a întemeiat dinastia Matwoon (care se menţine şi astăzi).

În timpul acestei dinastii populaţia kuba a cu­noscut o epocă de aur, până la ocupaţia co­lonială, între 1893 şi 1920, 25 până la 50% dintre ei au pierit ca urmare a unor epi­demii succesive.

Denumire: kouba, bakuba, bakouba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …