Kru

Termenul kru desemnează în acelaşi timp o populaţie de pe litoral, kru propriu-zişi şi diverse alte colectivităţi de pe o arie culturală de circa 120.000 km2, de ambele părţi ale frontierei dintre Coasta de Fildeş şi Liberia.

În Coasta de Fildeş aria culturii kru (incluzând circa 600.000 de persoane în 1970) cuprinde 15 grupuri, dintre care cele principale sunt, începând din vest: dida, godie, bete, neyo, bakwe, we (guere şi wobe) şi kru propriu-zişi, celelalte grupuri fiind înrudite cu acestea.

În Liberia popu­laţia kru (circa 4(K) (KX) în 1970) cuprinde şase grupuri.

Cultivă orez (alimentul lor de bază), cresc bovine (rasa de lagune) şi au început să practice culturi comerciale (cafea, ca­cao).

Înfiinţarea unui port la San Pedro, acţiune demarată în 1968 în scopul punerii în valoare a ţinuturilor din interior, a de­terminat un puternic aflux de imigranţi (în­deosebi baoule), ceea ce a modificat raportul dintre autohtoni şi alohtoni în favoarea noilor veniţi.

În vest, în Coasta de Fildeş, tranziţia de la un grup la altul este aproape imperceptibilă, datorită faptu­lui că există importante trăsături culturale comune.

Sunt societăţi de tip filiativ sau segmentar, în cadrul cărora descendenţa patrilineară este determinantă. Spiţa, capul căreia exercită o autoritate categorică, con­stituie cadrul exogamici.

Căsătoria, cu reşedinţă patrilocativă, creează sau reînnoadă alianţe între spiţe. Se remarcă valoa­rea ridicată a compensaţiei matrimoniale, între spiţă, care constituie baza, şi trib, aflat în vârful ierarhiei, se interpun confe­deraţii războinice de amploare crescătoare, îndeosebi în cazul grupului we.

Denumire: krou.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …