Krâmceak

Krâmceak este o populaţie evreiască din Ucraina (Crimeea), întâlnită şi în Rusia şi Uzbekistan (circa 1.500 de persoane).

Numele respectiv (care înseamnă „crimeeni”) le-a fost dat în anii 1860, probabil pentru a-i diferenţia în acelaşi timp de aşkenazi şi de karaiţi.

Se consideră că sunt o populaţie autohtonă convertită la iudaism, la care s-au adăugat unele elemente evreieşti, turceşti şi genoveze.

Au avut suc­cesiv ca centru oraşele Kaffa (Feodosia), Krassu Bazar (Belogorsk) şi Simferopol.

În preajma celui de al doilea război mon­dial erau în număr de 10.000, dar au fost exterminaţi aproape total de ocupanţii na­zişti.

Limba lor este înrudită cu tătara din Crimeea.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …