Kpelle

Kpelle este o populaţie din nordul Liberiei.

Un grup de vorbitori de kpelle cunoscuţi sub numele de guerze se află şi în sudul Guineei (circa 700.000 de persoane).

Constituie grupul cel mai numeros din ţară, reprezentând 20% din totalul popu­laţiei.

Practică rizicultura itinerantă, dar în prezent extracţia de minereu de fier şi ob­ţinerea cauciucului (de pe terenuri concesio­nate) tind să ia locul economiei tradiţionale.

Formează o societate segmentară, patrilineară şi patrilocativă.

Cele 12 şeferii, independente politic, cuprind fiecare mai multe sate având un strămoş comun.

În fruntea fiecărei şeferii se află un loi-kalon, descen­dent al fondatorilor mitici.

Societatea se­cretă cu grade ierarhice poro (existentă şi la mende şi temne, din Sierra Leone), consacrată exclusiv iniţierii tinerilor, are un rol considerabil în organizarea acestor şeferii.

Apartenenţa la această societate este o condiţie obligatorie pentru a putea lua parte la viaţa socială.

În prezent creşti­nismul şi islamul coexistă cu politeismul tradiţional.

Limba kpelle face parte din grupul mandingue.

Istoric

Kpelle au venit din nord şi sau aşezat în ţinuturile păduroase din Liberia în secolul al XVII-lea.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …