Koriaci

Koriacii sunt o populaţie din Rusia (Siberia), locuind în Kamceatka şi pe ţărmurile Mării Ohoţk, în regiunea Kolâma.

O mică parte dintre ei trăiesc şi în Ciukotka sudică (circa 9.500 de persoane).

Koriacii, ca şi ciukcii, se împart în crescători de reni din tundră (ceavciu) şi vânători de mamifere marine de pe litoral (nymylg’yn).

Sunt în mod tradiţional no­mazi sau seminomazi. Unitatea socială de bază este familia nucleară, cu filiaţie patrilineară şi reşedinţă patrilocativă.

Au con­cepţii religioase foarte asemănătoare cu ale ciukcilor, deşi sunt mai influenţaţi de ortodoxie decât ei.

Limba koriacă aparţine aceleiaşi familii lingvistice ca şi ciukota şi, ca şi în cazul acesteia, există tendinţa de a fi părăsită în favoarea limbii ruse.

Istoric

Koriacii au acceptat mai uşor colonizarea decât ciukcii şi adesea iau ajutat pe ruşi împotriva acestora (care îi atacau, furându-le renii).

Perioada sovie­tică a lăsat în urmă o societate în curs de pierdere a identităţii, victimă a unei po­luări accentuate a mediului datorită ex­ploatării minereurilor, de exemplu a celor aurifere.

Denumire: koryak; (rusă) koriaki.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …