Kootenai

Kootenaii sunt un trib indian din Marile preerii de pe teritoriul Statelor Unite (Idaho, Montana) şi Canadei (Columbia Britanică) (circa 4.000 de persoane).

Teritoriul lor se afla în Podişul Preeriilor, pe malul râului Kootenai.

Erau îm­părţiţi în două: grupul celor din ţinuturile înalte, care vânau animale mari (cerb, caribu) şi se deplasau în câmpii pentru vânătoarea de bizoni, şi grupul celor din văi, care trăiau în special din pescuit.

Erau or­ganizaţi în bande autonome şi în confrerii (de războinici, de femei, de şamani).

Prac­ticau poliginia sororală, în funcţie de îm­prejurări, locuiau în colibe de paie, în adăposturi conice din scoarţă de mestea­căn sau în tipiuri.

Au fost creştinaţi, dar religia lor şamanică, cu o mitologie foarte complexă, a luat din nou amploare (numeroase dansuri: al Soarelui, al gaiţei albastre, al conjura­ţiei etc.).

Limba lor, ameninţată cu dispariţia, nu a putut fi încadrată în nici una dintre marile familii lingvistice nord-americane.

Se con­sideră că este o familie autonomă (kootenaiană).

Istoric

Au intrat în contact cu albii încă de la începutul secolului al XIX-lea.

Au fost decimaţi de epidemii, iar ulterior teritoriul lor a fost afectat de exploatări fo­restiere şi miniere.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …