Kogui

Koguii sunt o populaţie din nordul Columbiei (Magdalena), stabilită pe versantul nordic al munţilor Sierra Nevada de Santa Marta, dispunând de un resguardo sau rezervaţie (circa 6.700 de persoane).

Principala lor ocupaţie este agricultura (banane pentru gătit, trestie de zahăr, igname, manioc, cafea etc.). Dreptul de pro­prietate se transmite de la mamă la fiică, în mod tradiţional fiecare familie posedă câte două parcele, dintre care una este cul­tivată în anotimpul secetos şi cealaltă în anotimpul ploios.

Reşedinţa este fie matrilocativă fie neolocativă. Organizarea socio-politică se ba­zează, ca şi la ika, pe autoritatea unor mamo, şefi ai centrelor de ceremonii, ajutaţi în exercitarea funcţiilor civile de comisari (de obicei numiţi de guvernul columbian) şi de doi adjuncţi (cabos) care au misiunea de a aduna populaţia pentru lucrările comunale, de a-i mustra pe cei care nu respectă regulile şi de a împărţi dreptatea.

Deşi catolicismul a pătruns de multă vreme în ţinut (există câte o biserică în fiecare sat) şamanismul este şi acum foarte activ. Influenţa penticostalilor (din 1980) reprezintă însă o nouă ameninţare la adresa lui.

Limba kogui face parte din familia ling­vistică chibcha. Dar jumătate dintre kogui, mai ales cei tineri, vorbesc şi spaniola.

Istoric

Întotdeauna koguii au avut le­gături foarte strânse cu alte populaţii din Sierra Nevada de Santa Marta: kankuama, acum în pragul dispariţiei, ika şi sanha. Sanha trăiesc risipiţi şi în parte s-au ames­tecat cu koguii, cu care au în comun limba şi numeroase obiceiuri.

De la începutul se­colului al XX-lea pământurile lor au făcut adesea obiectul unor tranzacţii cu colo­niştii (vânzări, schimburi, pierderi ca ur­mare a căsătoriei colonilor cu femei kogui).

Fiind mereu îndatoraţi, koguii sunt nevoiţi, pentru a-şi asigura existenţa sau pentru aşi putea plăti datoriile, să se angajeze ca lu­crători la ferme. Au fost decimaţi de boli bronho-pulmonare şi gastrointestinale, dar acum au redobândit un oarecare dina­mism demografic.

La începutul anilor ’80 au înfiinţat împreună cu sanha o organi­zaţie politică (Gonavendua Tairona) care în prezent are un rol important în relaţiile cu administraţia politică.

Denumire: cagaba, koggaba, kaggaba, arhuaco; (autodenumire) cogui („jaguari”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …