Kissi

Kissii sunt o populaţie din Guineea, Sierra Leone şi Liberia, răspândită în ţinuturi acoperite de păduri dense şi de savane (circa 530.000 de persoane).

Kissii sunt îndeosebi agricultori (manioc, porumb, taro, gombo şi în special orez).

Înainte de epoca colonială societatea lor era alcătuită dintr-o puzderie de stă­tuleţe independente, neexistând nici o con­ducere centrală.

Fiecare sat, condus de un sfat al bătrânilor, cuprindea mai multe spiţe patrilineare.

Persoanele cele mai vârstnice din fiecare spiţă aveau rol de intermediari între lumea celor vii şi lumea morţilor.

Creştinismul şi islamul (pentru o mino­ritate restrânsă) s-au suprapus peste cultul strămoşilor şi ritualurile agrare.

Vorbesc limba kissiye din ansamblul nigero-kordofanian.

Istoric

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, dislocaţi din sudul podişului Fouta-Djalon de către yalunka, s-au aşezat în regiunile Kissidugu şi Gueckedu.

Ca multe alte popu­laţii din regiune, au suferit de pe urma ex­pediţiilor vânătorilor de sclavi (secolele XVIII-XIX).

Colonizarea franceză de la începutul secolului al XX-lea a determinat modificări ale modului tradiţional de trai (re­grupări de sate, culturi pentru export etc.).

Denumire: kisi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …