Khond

Khond este o populaţie din India (Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesli) (circa 1 milion de persoane).

În mod tradiţional practică agricultura itinerantă (orez), creşterea animalelor, vânătoarea şi pescuitul. În prezent sunt muncitori, bărbieri, fierari şi vânzători de băuturi alcoolice.

Sunt patrilineari şi patrilocativi. Căsă­toria se realizează prin consimţământul reciproc sau în urma răpirii miresei. în funcţie de ţinutul în care trăiesc, grupul este împărţit în spiţe exogame sau în clanuri; există şi diviziuni teritoriale (în Orissa).

Nu au o autoritate centrală. Fiecare sat îşi are consiliul său, cu un şef ereditar (jani sau maihi, havantha în Andhra Pradesh) care, ajutat de un adjunct, urmăreşte menţinerea coeziunii sociale şi este implicat în acţiuni rituale. Un personaj important este barika sau „mesagerul” (cuvântul înseamnă şi „bărbier”).

Se ştie că în trecut practicau sacrificii omeneşti. Au o religie proprie, în care sunt incluse elemente hinduse. Limba lor, kui sau kuvi, este de origine dravidiană.

Istoric

Populaţia khond din Orissa de­ţine un loc important în istoria acestei re­giuni. Ei îndeplineau funcţiile rituale (îndeosebi în cadrul cultului lui Jagannath, „Domnul Universului”). Relaţiile stabilite cu regatul Puri, al cărui rajah patrona cul­tul khond, s-au menţinut şi în timpul domi­naţiei mongole, începând din secolul al XVI-lea.

Lucrurile s-au schimbat în timpul regimului colonial britanic. Revolta khonzilor împotriva englezilor a dus la ocupa­rea regatului Goomsur (1836-1837). De atunci organele administrative şi eclezias­tice au pus capăt sacrificiilor umane practi­cate de khonzi. Sunt înregistraţi printre Scheduled Tribes.

Denumire: kond, kandha, kondhia. kondii, kixiuhi; (autodenumire) kuwinga, kondho.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …