Khmu

Khmu este o populaţie răspândită în Laos, Vietnam,Thailanda şi China, în ţinuturi colinare cu climă musonică (peste 400.000 de persoane).

În mod tradiţional seminomazi, practică agricultura itinerantă (cultivând în special orez, cu unelte rudimentare) şi creşterea animalelor.

Vânzarea împletiturilor şi diverselor produse recoltate din natură le permite să achiziţioneze obiecte de primă necesitate.

Grupurile sociale sunt consti­tuite din spiţe patrilineare segmentare şi totemice.

În interiorul fiecărui grup, rolul conducător este dobândit prin merite şi charismă.

Cătunul, care constituie unitatea socială de bază, se află sub tutela unui şef desemnat dintre reprezentanţii spiţei fon­datoare.

Cred în reîncarnare, în existenţa unui Dumnezeu în cer şi în numeroase spirite, divinităţi subterane serpentiforme; sufletul orezului este întrupat într-o femeie, „mama orezului”.

Limba lor face parte din familia mon-khmer.

Istoric

Această populaţie foarte veche clin Peninsula Indochina a fost împinsă spre munţi şi adesea înrobită ele către laoţieni şi tai.

În timpul din urmă au fost încurajaţi să se sedentarizeze (plantaţii de arbori cu utilizare industrială sau medici­nală, cultivarea orezului pe terenuri irigate din văi), astfel că economia tradiţională a unora dintre grupurile de khmu a suferit modificări profunde.

Denumire: (laoţiană) phou theng; (vietna­meză) kho-mu; (chineză) kemuren.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …