Kei

Keii sunt un ansamblu de comunităţi din Indo­nezia, trăind în arhipelagul Kei, în partea de sud-est a insulelor Moluce (Maluku). Arhipelagul cuprinde două insule principale - Marea Kei (Nuhu Yut sau Kei Besar, în lungime de 80 km), muntoasă, şi Mica Kei (Nuhu Evav sau Kei Kecil, în lun­gime de 40 km) cu altitudini mici - şi câteva mici insule coraligene (circa 100.000 de persoane).

Viaţa cotidiană pendulează între sezonul de pescuit şi cel de cultivare a terenurilor defrişate prin incendiere (orez, mei, manioc şi plante cu tuberculi), ocupaţii în tre­cut extrem de ritualizate şi coordonate de bătrâni iniţiaţi. Au intrat pe piaţa interna­ţională datorită comerţului cu copra.

Legăturile între sate (care au între 500 şi 2.000 de locuitori) se menţin prin căsă­torii, alianţe militare şi mituri. În ansam­blu, ele alcătuiesc două entităţi: Ur-Si şi Lor-Lim („Cei Nouă” şi „Cei Cinci”).

Fiecare sat este perceput ca o comunitate formată din unităţi sociale minimale: case exogame, de care se ataşează numele, pă­mântul şi funcţiile rituale ereditare exerci­tate de bătrânii iniţiaţi care răspund în grup de situaţia satului. Nunţile constituie cere­monii importante. Soţii trebuie să facă parte din acelaşi ordin social, o altă alegere du­când la pierderea statutului.

Keii au avut din vechi timpuri contacte cu alte civilizaţii din Asia de Sud-Est, India, Persia şi Arabia, apoi cu islamul, portughezii şi în sfârşit cu olandezii, care au colonizat arhipelagul. Au fost ocupaţi de japonezi (1942-1945), apoi arhipelagul lor a intrat în componenţa statului indone­zian.

Au creat un sistem de valori care integrează clemente exterioare chiar privitor la ideea de societate. Societatea Haratut are responsabilitatea menţinerii ordinii interne, având legătură cu pământul, iar societatea Lor, orientată spre relaţii ex­terne, este răspunzătoare de sancţionarea incestului, omorurilor şi adulterului.

Practică islamul, catolicismul sau pro­testantismul. Vorbesc limbi din familia austroneziană.

Ambarcaţiuni

Locuitorii acestor insule sunt vestiţi pentru priceperea lor în con­struirea bărcilor cu pânze, vândute odini­oară în tot arhipelagul Maluku.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …