Kazah

Kazah este un popor care trăieşte în Kazahstan (marea majoritate). Rusia (regiunea Astrahan), China (Xinjiang), Uzbekistan, Turkmenistan, Kârgazstan şi Mongolia (circa 10 milioane de persoane).

Kazahii populează imensa zonă de stepă care se întinde de la Marca Caspică până în Xinjiang, între pădurile din nord şi de­serturile din sud. Păstori nomazi (oi, capre, cai şi cămile), practică şi agricultura pe te­renuri irigate (în special în sud) şi comer­ţul, mai ales cu Rusia (în nord).

Economia lor tradiţională a fost zdruncinată de colonizarea rusă, apoi de cea sovietică (extinderea exploatărilor miniere, dezvol­tarea industriei grele, desţelenirea „terenurilor virgine” din nord, deteriorarea unor suprafeţe întinse ca urmare a experienţelor nucleare).

În contextul creat de obţinerea independenţei, nomadismul, preponderent înainte de sedentarizarea forţată din anii 1930, şi vechiul tribalism sunt iarăşi apre­ciate. Cele trei mari confederaţii (jus) teo­retic dispărute o dată cu abolirea hanatelor sunt şi acum principalele unităţi sociale de referinţă.

Kazahii, musulmani sunniţi înce­pând din secolele XIV-XV, şi-au păstrat în mare măsură moştenirea şamanică, ca şi alte popoare din Asia Centrală. Limba lor aparţine grupului kâpceak al familiei turcice. Deoarece este concurată de limba rusă în sfera administraţiei, în politică şi cul­tură, se fac eforturi pentru promovarea ei.

Cultura

Iurta, cort circular de pâslă, vânătoarea cu ajutorul păsărilor de pradă, tradiţiile ecvestre, povestirile epice cântate de barzi itineranţi sunt emblematice pentru această cultură a stepelor.

Istoric

Termenul de kazah („răzvrătit”, „fugar”) comun în diverse colectivităţi turcofone din regiune, s-a încetăţenit la sfârşitul secolului al XV-lea în rândul stră­moşilor turco-mongoli ai populaţiei ac­tuale cu prilejul războaielor dintre principii lui Genghis Han, care au dus la dezmem­brarea confederaţiei uzbecilor şi la consti­tuirea unui nou hanat. La scurt timp acesta s-a împărţit în trei juz (Hoarda Mică, Hoarda Mijlocie şi Hoarda Mare).

Treptat kazahii din nord au intrat în sfera de influ­enţă a Rusiei, pe când cei din sud au rămas în orbita hanatelor uzbece din Transoxiana. Rusia a luat în stăpânire teritoriul lor în se­colul al XIX-lea. În ciuda rezistenţei întâm­pinate, în 1991 fosta republică sovietică kazahă a devenit independentă sub numele de Kazahstan. Ca urmare a plecării masive a ruşilor, se pare că populaţia kazahă a re­devenit majoritară în republică.

Denumire: qazaq, kirghiz-kazak, kirghiz-kaissak.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …