Kayapo

Kayapo este o populaţie amerindiană din Brazilia (statul Para), locuind în cea mai mare parte pe interfluviul dintre Tocantins şi Xingu. Unele grupuri trăiesc şi la vest de Xingu.

Luptele duse de ei, cu sprijin sub­stanţial din partea unor organizaţii neguvernamentale internaţionale şi a unor vedete din lumea spectacolului, au avut ca rezul­tat obţinerea unui teritoriu neîntrerupt, recunoscut legal, de peste 100.000 km2 şi a două rezervaţii mai mici, totalizând 20.000 km2 (sunt mai mult de 4.000 de persoane).

Sunt împărţiţi în mai multe subgrupuri. Cei mai cunoscuţi sunt gorotire, xikrin, kuben-kran-ken, mekrangotire şi metuk-tire. Practică agricultura (pe terenuri defrişate prin incendiere) - deşi imaginea care li s-a creat nu ţine seama de acest fapt - şi culesul în decursul lungilor lor expediţii în căutarea vânatului.

În mod sigur vână­toarea este pentru ei o adevărată pasiune, cea mai mare parte a energiei lor fiind cana­lizată în această direcţie. Ocupă astfel un loc de frunte printre indienii din Brazilia în ceea ce priveşte eficacitatea cinegetică.

Organizarea socială a populaţiei kayapo este complexă. Unităţile familiale uxorilocative de mici dimensiuni sunt inserate în­tr-un sistem de jumătăţi multiple (exogame şi ceremoniale) şi stratificate în funcţie de clasele de vârstă. Parcurgerea diverselor etape ale vieţii şi solidaritatea comunitară sunt reglate de un ceremonialism în care frumuseţea plastică se îmbină cu vigoarea mişcărilor.

Religia lor pune accentul mai mult pe acţiuni colective (serbări) decât pe practici şamanice individuale. Folosesc cu toţii, cu infime variaţii dialectale, aceeaşi limbă din familia ge; în prezent tinerii vor­besc portugheza.

Riscuri

Războaiele dintre facţiuni au constituit motorul expansiunii kayapo, prin scindări succesive şi roiri. Ostilitatea cres­cândă a fronturilor de colonizare nu i-a de­terminat niciodată să se unească între ei, nici să pactizeze. Mulţi au preferat riscul de a fi exterminaţi (ceea ce s-a întâmplat efectiv cu unele subgrupuri) decât să se su­pună.

Recent ei au transpus acest mod de „a risca totul” în arena politico-mediatică, obţinând succese răsunătoare, dar fiind în pericol neîntrerupt de a pierde totul. Avidi­tatea i-a împins, pentru a obţine fonduri cu care să achiziţioneze bunurile moderne pe care şi le doresc, să accepte să semneze contracte bănoase dar pe termen lung catastrofale, cu companiile forestiere şi miniere, ajungând adesea la un dezacord cu mişcările ecologiste.

De la o imagine la alta

Urmaşi ai indienilor tapuya, „sălbaticii” din inte­rior (spre deosebire de tupinamba, agricul­torii de pe litoral pe care coloniştii sperau să-i creştineze), sortiţi din această cauză robiei, kayapo au opus o rezistenţă îndâr­jită expediţiilor destinate capturării de sclavi şi apoi, începând din 1850, înaintării frontului de colonizare.

Pentru locuitorii din interiorul Braziliei vechea dihotomic colonială este şi astăzi valabilă. Kayapo reprezintă pentru ei esenţa însăşi a sălbă­ticiei. Li se recunoaşte curajul - până la nesocotinţă - în luptă, dar se consideră că nu au deloc capacitatea de a convieţui cu societatea „civilizată”. În ultimele de­cenii s-a petrecut însă un fapt remarcabil: această reputaţie „internă” infamantă a fost dublată, dacă nu chiar anihilată, de o cele­britate mediatică la scară naţională şi inter­naţională.

„Adoptarea” lor de către solistul englez de rock Sting se numără printre motivele pentru care prestanţa fizică, frumuseţea ceremoniilor lor şi îndrăzneala de care dau dovadă au devenit emblematice pentru indienii din Brazilia. Au reuşit, cu multă iscusinţă, să obţină un câştig politic din această situaţie.

Denumire: cayapo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …