Kayan

Kayan este o populaţie din centrul insulei Boreno, situată în Kalimantanul de Est (Indonezia) şi în Sarawak (Malaysia Orientală) (circa 33.000 de persoane).

Deşi în număr relativ redus, constituie un grup influent din punct de vedere politic şi cultural în partea centrală a insulei. Sunt împărţiţi în vreo 30 de subgrupuri numite uma’/uma („casă lungă”), de exemplu uma’aging, uma’lekan, uma’suling etc.

Practică cultivarea orezului neirigat pe terenuri defrişate periodic şi lăsate apoi să fie acoperite din nou de pădure şi, din ce în ce mai mult, culturile comerciale şi micul comerţ. În Sarawak mulţi dintre ei sunt implicaţi în activităţi administrative şi politice.

Trăiesc fie în case lungi, fie în case familiale individuale. Societatea lor este alcătuită din patru „ordine” sau ranguri ereditare. Conducerea este exercitată de către căpeteniile nobile ale satelor şi de către bătrâni. Dreptul cutumiar (adat) are un loc aparte în sistemul politic şi ritual.

Cu excepţia grupului kayan mahakam din Kaliniantanul de Est, a cărui limbă a evoluat în contact cu alte grupuri, vorbesc dialecte reciproc inteligibile ale aceleiaşi limbi malaio-polineziene. Această limbă, numită kayan-busang, a devenit „lingua franca” în toată partea centrală a insulei.

Atât în Sarawak cât şi în Kalimantan, kayanii sunt în majoritate creştini.

Istoric

Provin probabil din bazinul râului Kayan şi al afluenţilor acestuia, din nord-estul Kalimantanului Timur. Ca urmare a migraţiilor (secolele XVIII-XIX) s-au răspândit în cursul mijlociu şi superior al marilor râuri şi fluvii: Baluy, Baram, Tubau în Sarawak, Kapuas, Mahakam şi Kayan în Kalimantan.

Procesul acesta de migraţie a continuat până în 1970. Pe parcursul acestor migraţii, kayanii au asimilat alte grupuri mai mici.

Denumire: orang ulu, busang, bahau-bu-sang, da’kayaan, kayan-busang.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …