Karaceai

Karaceaii sunt o populaţie din Republica Karaceai-Cercheză ce face parte din Federaţia Rusă (14.000 km2; capitala la Cerkesk) de pe versantul nordic al munţilor Caucaz (din văile aparţinând bazinului superior al Cubanului şi până la poalele Elbruzului). Există şi o mică diaspora în diverse ţări din Asia Centrală, în Orientul Mijlociu şi în Statele Unite (circa 180.000 de persoane în total).

Oameni de munte, aveau o economie tradiţională bazată pe culturi agricole pe versanţi terasaţi şi pe păstoritul transhumant. Se îndeletniceau şi cu vânătoarea, culesul şi apicultura. Sistemul de rudenie este bilateral. Sunt monogami şi respectă cu stricteţe exogamia. Structurile de clan şi patriarhale se păstrează destul de bine. Comunităţile săteşti erau consolidate prin organizarea muncilor în comun.

Sunt musulmani sunniţi. Limba lor, karaceai, este o limbă turcică din grupul kâpceak (ca şi kumâka şi balkara). Scrierea în această limbă a început doar cu puţin înainte de instaurarea regimului sovietic, dar de atunci încoace s-a acumulat o literatură destul de bogată.

Istoric

Desprinşi din confederaţia condusă de protobulgari, au rămas împreună cu balkarii în cursul mijlociu al fluviului din epoca de dominaţie a khazarilor şi până în cea a Hoardei de Aur, apoi au fost treptat împinşi spre sud, în decursul secolului al XV-lea, de către cerchezii kabarzi aflaţi în plin avânt.

Ca urmare a acestei deplasări au fost despărţiţi de balkari. Au preluat o parte din sistemul feudal complex al kabarzilor, iar sub influenţa hanatului Crimeii au îmbrăţişat islamul sub forma sunnită hanefită.

Spre deosebire de kabarzi şi de alte populaţii din Caucaz, nu s-au împotrivit instaurării stăpânirii ruseşti la mijlocul secolului al XVIII-lea. În epoca sovietică teritoriul lor a fost inclus pe rând în diverse unităţi administrative, dar de obicei a fost asociat cu cel al cerchezilor.

După cel de al doilea război mondial, fiind acuzaţi, ca şi balkarii şi alte populaţii din ţinutul cuprins între Crimeea şi Caucaz, de colaborare cu ocupantul german, au fost deportaţi în masă în Asia Centrală. Reabilitaţi în 1957, au primit permisiunea de a reveni în teritoriul lor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …