Kapon

Kapon este o populaţie amerindiană din Guyana, Brazilia şi Venezuela, trăind în cea mai mare parte în ţinuturi cu păduri tropicale şi petice de savană, pe cursul râurilor Potaro, Ireng, Mazaruni şi Cotingo (circa 10.000 de persoane).

Cuprinde trei grupuri: akawaio, patamona şi ingariko. În trecut economia lor se baza pe activităţi de prelevare a resurselor din natură (în cadrul cărora vânătoarea avea un rol preponderent) şi agricultură itinerantă (cultura principală fiind maniocul amar).

Astăzi numai agricultura şi-a păstrat importanţa, ilar o parte dintre ci practică mineritul (aur, diamante) şi exploatările forestiere la scară locală. în Brazilia şi Guyana dispun de rezervaţii, dar în general mediul lor de viaţă este foarte degradat din cauza prospecţiunilor aurifere şi diamantifere şi colonizării agricole.

Sistemul de înrudire este bilateral, tinerii căsătorindu-se cu verişoara încrucişată, ca la galibi. Totuşi există o foarte puternică tendinţă de exogamie şi frecvent au loc căsătorii intertribale, în special cu cei din populaţia pemon. Unitatea teritorială cea mai bine individualizată este cea care grupează comunităţile din acelaşi bazin fluvial.

Toate cele trei grupuri au fost profund influenţate, începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea de misionarii protestanţi. Mai târziu s-a răspândit mişcarea mesianică Halleluia, sincretism între practicile magice ale amerindienilor şi creştinism. În paralel s-a menţinut şi şamanismul, în comunităţile mai puţin aculturalizate (în cursul superior al râurilor Cotingo şi Mazaruni).

Folosesc dialecte reciproc inteligibile ale unei limbi din familia karib. Aproape toţi vorbesc şi engleza regională.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …