Kapauku

Kapauku este o populaţie din Indonezia, trăind în ţinuturile înalte din partea de vest a insulei Noua Guinee (Irian Jaya) (circa 100.000 de persoane).

Economia lor, calificată drept „capitalism primitiv” de către etnologul Leopold Pospisil (1978), este axată pe cultivarea pătatelor dulci, creşterea porcinelor şi negoţ (porci, sare) şi urmăreşte în primul rând acumularea de avere.

Deşi este recunoscută descendenţa matrilineară, clanul, cel mai important grup de rudenie, este patrilinear, totemic şi exogam. Clanurile sunt reunite în fratrii şi confederaţii. Posesiunea asupra terenurilor este individuală. Reşedinţa este patrilocativă. Satele au circa 15 case, care pot adăposti fiecare câte 40 de persoane.

Oamenii influenţi (big men) dobândesc acest statut prin acumularea de avuţii, ceea ce îi îndreptăţeşte să patroneze „sărbătoarea porcului”. Influenţa lor personală este rezultatul realizării unei reţele de relaţii cu ajutorul împrumuturilor acordate, comerţului şi darurilor.

Deşi nu sunt foarte preocupaţi de supranatural, şamanii (care aduc binele) şi vrăjitorii, cu statut inferior (care cheamă răul) îşi desfăşoară activitatea cu ajutorul spiritelor. Influenţa misionarilor protestanţi şi catolici, care în trecut îi convingeau să se creştineze distribuindu-le tutun, este acum în scădere.

Vorbesc ekagi, o limbă papuaşă (neaustroneziană) din familia ekagi-wodanimoni.

Obiceiuri

În vederea ,,sărbătorii porcului” se construieşte o casă de dansuri, unde timp de trei luni tinerii îşi pot găsi o parteneră. Sărbătoarea se încheie prin sacrificarea şi consumul de porci în număr mare, la care se adaugă şi numeroase schimburi comerciale.

Istoric

Colonialismul a pus capăt războaielor tribale. Trecerea acestor oameni foarte individualişti la modul de viaţă modern a fost o reuşită (s-a extins comerţul, a avut loc o creştere demografică, programele guvernamentale au avut succes).

Denumire: ekari; (autodenumire) me, tapiro.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …