Kalenjin

Kalenjin este un ansamblu de populaţii din Kenya (provincia Rift Valley) trăind în munţi şi pe versanţii abrupţi ai Marelui Rift (Mount Elgon, Cheranganyi Hills, Nandi şi Mau Escarpment) (circa 1,5 milioane de persoane).

Toate grupurile kalenjin (kipsigi, nandi, terik, tugen, elgeyo, pokot sau suk, marakwet, sabaot, sebei) au vite şi preţuiesc foarte mult creşterea animalelor, dar trăiesc îndeosebi din agricultură, practicată pentru consum propriu (sorg, porumb) şi pentru comercializare (ceai, legume europene).

Fiecare grup este alcătuit din unităţi teritoriale independente, în sânul cărora autoritatea se bazează pe un model gerontocratic, în concordanţă cu un sistem de clase de vârstă.

Cu toate că în timpul din urmă unii dintre ei s-au creştinat, religia tradiţională este preponderentă: conducătorul ritual (orokoiyot) asigură legătura între Dumnezeu (frecvent asociat cu Soarele), manii strămoşilor şi oameni, este prezicător, tălmăcitor de vise, dirijează ritualurile agrare, asigură fertilitatea femeilor şi animalelor, aduce ploaia, îi binecuvântează pe războinici.

Nu există o limbă kalenjin, ci mai multe dialecte apropiate împărţite în trei grupuri (elgon, kipsigi-marakweta, pokot) care aparţin familiei nilotice meridionale.

Cultura

Vitalitatea destul de bine păstrată a culturilor kalenjin s-a datorat tradiţiilor de rezistenţă şi inaccesibilităţii multora dintre sate. Modul tradiţional de a se împodobi se păstrează de exemplu la bărbaţii pokot (acoperirea capului cu lut pictat, labret, disc nazal, minisuport pentru cap purtat la încheietura mâinii). În plus kalenjinii sunt atleţi excelenţi şi se remarcă în competiţiile internaţionale la probele de rezistenţă (la 5.000 m, 10.000 m).

Istoric

Venind din nord, strămoşii kalenjinilor s-au stabilit în Rift Valley în decursul primului mileniu, asimilând populaţiile de limbă cuşitică. Numeroase grupuri au fost la rândul lor asimilate în decursul vremii de populaţiile bantu (în vest) şi maasai (în est).

Epoca contemporană a fost marcată de rezistenţa îndârjită a grupului nandi la colonizarea britanică (1893-1906), apoi de rolul pe care kalenjinii, cu sprijinul preşedintelui Daniel Arap Moi (originar din tribul tu-gen) l-au avut în confruntările de la începutul anilor 1990 (împotriva imigranţilor kikuyu).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …