Kalash

Kalash este o populaţie din partea pakistaneză a munţilor Hindukush (districtul Chitrâl, North-West Frontier Province) (circa 8.000 de persoane).

Asemănători în multe privinţe cu nurestanii, de care îi desparte doar graniţa de stat dintre Pakistan şi Afghanistan, kalashii se individualizează totuşi prin câteva trăsături esenţiale: limba lor, kalasha, este o limbă indiană din ramura dardă, neînrudită cu limbile kafire (dar relativ apropiată de cea a populaţiei pashai).

Societatea lor nu este împărţită în caste şi din câte se parc nu au recurs niciodată la meşteşugari sclavi. Prelucrau ei înşişi lemnul iar celelalte obiecte manufacturate le cumpărau din exterior.

Sunt doar parţial islamizaţi; două treimi din kalashii din văile Rumbur, Bumburet şi Birir (1.600 din 2.500) au şi în zilele noastre un politeism de tip şamanic, lipsit de o reprezentare antropomorfă a divinităţilor. Sacrificarea caprelor şi focul de ienupăr ocupă un loc important în ceremoniile de cult.

Marile lor sărbători religioase au devenit o atracţie turistică, ceea ce a dus la denaturarea spiritului lor, preludiu probabil al unei apropiate dispariţii a ultimelor rămăşiţe preislamice din regiune.

O interdicţie alimentară legată de bovine, care probabil în trecut avea caracter absolut, se mai păstrează astăzi într-o formă atenuată; laptele de vacă se consumă doar în cantităţi reduse şi prelucrarea lui nu este permisă.

Istoric

Expulzaţi din Nurestan (ţinutul waigali) de către kaferi (nurestani), kalashii s-au refugiat în bazinul superior al Konarului, Chitral, unde au fost asimilaţi treptat de kho printr-un proces lent de aculturaţie, incluzând convertirea la islam, care a început în secolul al XV-lea şi este încă în curs de desfăşurare.

Se observă mai multe stadii de aculturaţie, începând din valea Shishi, total aculturalizată dar în care s-a mai păstrat amintirea originii kalasli a locuitorilor şi până la cele trei văi „păgâne”, încă în mare măsură nealterate. O situaţie intermediară există în văile Jinjeret şi Urtsun, unde islamizarea s-a încheiat doar în 1940 şi unde se mai vorbeşte încă limba kalasha.

Denumire: kaferi negri (din pricina portului femeilor şi în contrast cu kaferii roşii sau nurestani).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …