Kajang

Kajang este un ansamblu de populaţii din Borneo (districtul Belaga din partea orientală a Sarawakului, în Malaysia Orientală) aşezaţi pe cursul superior al fluviului Rejang (sau Baluy) (circa 5.500 de persoane).

Este un grup cu contururi destul de vagi. În jurul unui nucleu central - punan bah, sekapan, kejaman şi lahanan - converg o serie de mici grupuri eterogene - tanjong, bah male, seping, lirong etc., dintre care unele sunt stabilite, de asemenea, în cursul superior al râului Tinjar (bazinul fluviului Baram).

Cultivă sagotieri şi plante cu tuberculi. Au început să practice defrişări periodice pentru culturi de orez de munte, în scop comercial cultivă cafea, arbori de cauciuc, piper. Până de curând cei mai mulţi dintre ei erau neşcolarizaţi. Trăiesc departe de centrele urbane.

Structura lor socială, puternic influenţată de cea a vecinilor lor kayan, cuprinde nobili (din rândul cărora provin şefii caselor lungi) şi oameni de rând. În trecut exista şi o categorie de persoane aservite. Sistemul de rudenie este cognatic.

Casa lungă, situată întotdeauna la marginea unui râu sau fluviu, asigură unitatea lor socio-politică şi rituală. Religia politeistă şi animistă a fost în timpul din urmă înlocuită de cultele creştine.

Nucleul central al kajangilor prezintă izolecte înrudite, care sunt apropiate de unele graiuri melanau (aparţinând toate grupului lingvistic malaio-polinezian).

Istoric

Kajangii sunt primii locuitori ai văii superioare a fluviului Baluy, prezenţi acolo înainte de sosirea populaţiilor kayan şi kenyah, primii veniţi din Kalimantanul de Est la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Denumire: bengsa’kajang, orang ulu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …