Kafa

Kafa este o populaţie din sud-vestul Etiopiei (Regiunea-stat a „Populaţiilor, naţiunilor şi naţionalităţilor din Sud”) trăind pe platourile umede şi fertile situate la sud de valea puternic adâncită Gojab (aproximativ 600.000 de persoane).

Cultivă ensat (fals bananier), cereale, plante oleaginoase, iar pentru comercializare cafea (care, se zice, este originară din aceste ţinuturi) şi bumbac. O altă sursă de venit o constituie crescătoriile de civete. Sunt renumiţi pentru priceperea lor în prelucrarea fierului, lemnului, pieilor şi aurului şi producţia de ţesături şi ceramică.

Şi-au păstrat structurile de clan. Catolicismul şi islamul sunt minoritare în raport cu păgânismul influenţat de creştinism, în care zeul cerului a fost asimilat cu Dumnezeul creştin iar zeiţa fertilităţii cu Sfânta Maria.

Ei cred că spiritele sălăşluiesc în tufe, arbori şi râuri şi îşi spun cuvântul prin intermediul oamenilor posedaţi. Limba kala, din subgrupul limbilor omotice, este utilizată la concurenţă cu amharica şi oromo.

Organizarea

Erau împărţiţi în patru mari clanuri patrilineare. care la rândul lor cuprindeau numeroase subclanuri ierarhizate, dintre care cel mai de sus alcătuia familia regală; includeau şi două grupuri de străini (negustori musulmani, creştini ortodocşi).

Vânătorii, olarii, tăbăcarii şi fierarii constituiau grupuri cu statut inferior. Regele, a cărui coroană sacră purta trei simboluri falice, avea drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi. Aceştia nu se puteau apropia de rege decât purtând o haină din fibre de ensat. Regatul era împărţit în 12 provincii iar frontierele erau fortificate.

Istoric

Regatul kafa s-a constituit probabil în secolul al XIV-lea, începând din secolul al XVI-lea resursele sale (sclavi, cafea, aur, fildeş, civete etc.) erau căutate de caravane venite de la Marea Roşie şi din Sudan.

Cu toate atacurile oromo din secolele XVII-XVIII regatul a rămas independent până în 1897, când a fost cucerit de choani şi a fost aservit intereselor guvernului etiopian, care a impulsionat cultivarea cafelei.

Denumire: kala, kefa, keffa, calfa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …