Kachin

Kachin este o populaţie din nordul Birmaniei (statele Kachin, Shan) şi din regiunile adiacente din China (Yunnan) şi India (Arunachal Pradesh) (circa 500.000 de persoane).

Trăiesc într-un ţinut de dealuri joase cu climat musonic. Cultivă orez pe terenuri defrişate periodic şi cresc vite (bivoli etc.).

Organizarea lor socială, segmentară şi patrilineară, se caracterizează printr-o stratificare bazată pe filiaţie, asociată cu un sistem circular de schimb de femei care leagă între ele grupurile de patrifiliaţie (schimbul se face de preferinţă prin căsătoria cu verişoara încrucişată matrilineară).

Organizarea politică este fie egalitară, axată pe sat ca punct de referinţă, fie ierarhică, având ca bază un domeniu teritorial care cuprinde mai multe unităţi săteşti.

O falie socială majoră desparte spiţele aristocratice de cele ale oamenilor de rând. Religia tradiţională, care acordă o importanţă deosebită cultului strămoşilor, convieţuieşte cu o implantare masivă a creştinismului. Kachinii vorbesc o limbă tibeto-birmană.

Etnologie

Sistemul circular de schimb de femei i-a servit lui Claude Levi Strauss ca punct de sprijin în elaborarea definiţiei structurii elementare a schimbului generalizat (1949).

Istoric

China a fost probabil leagănul iniţial al kachinilor. Copierea parţială de la tai a sistemului de organizare socio-politică a kachinilor se explică prin relaţiile de dependenţă strânse şi îndelungate între cele două grupuri.

Proclamarea independenţei Birmaniei a fost urmată de crearea unui stat kachin integrat în Uniunea Birmană (Myanmar). Dar apariţia mai multor mişcări naţionaliste a dus în scurt timp la revolte împotriva puterii centrale, care nu s-au potolit nici până acum, şi a favorizat acţiunile de contrabandă.

Denumire: jingpo, kakhyen.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …