Kachari

Kacharii sunt o populaţie din India (Assam, dar şi Manipur, Tripura) (peste 300.000 de persoane).

Evenimentele istorice au determinat fărâmiţarea acestei societăţi, care cuprinde pe de o parte populaţiile stabilite în valea Brahmaputrei (care au suferit un proces de aculturaţie, la început în contact cu ahomii, apoi cu assamezii), iar pe de alta grupul dimasa.

Aceştia din urmă, refugiaţi în dealurile din nordul Cacharului, sunt singurii care şi-au păstrat cu adevărat vechea cultură.

Sunt cultivatori pe terenuri defrişate şi crescători de animale şi au o organizare segmentară, bilaterală, caracterul patrilinear fiind totuşi mai pronunţat.

Limba kachari aparţine ramurii barice a familiei tibeto-birmane.

Istoric

Sunt înrudiţi cu bodo. Au întemeiat în valea Assam un regat care a ajuns la apogeu în secolul al XIII-lea dar pe care cuceririle ahomilor l-au constrâns la restrângeri succesive.

În 1790 suveranul lor s-a convertit la hinduism, validând astfel o influenţă care se manifesta de mai mult timp. În 1821 teritoriul lor a fost anexat de britanici.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …