Kabiye

Kabiye este o populaţie din nordul statului Togo, din munţii cu acelaşi nume (circa 230.000 de persoane).

Al doilea grup ca mărime din ţară, după evhe, şi principalii componenţi ai ansamblului kabiye-tem, reuşesc să practice, pe un teren neprielnic şi în contextul unei mari densităţi a populaţiei, o agricultură intensivă dintre cele mai complexe (igname, mei, arahide). Alcătuiesc o societate patrilineară ramificată în filiaţii care dispun fiecare de un teritoriu propriu.

Această dispersare se asociază cu o organizare politică egalitară (teto) în care vârstnicii au un rol important. Până la introducerea unităţilor administrative din epoca colonială nu a existat nici o autoritate centralizată. Sistemul social se bazează în primul rând pe integrarea bărbaţilor în cinci clase de vârstă, având ritualuri de trecere cu caracter iniţiatic.

Populaţia kabiye practică un politeism moderat de credinţa în existenţa unui zeu creator unic dar îndepărtat (Eso), dar în rândul lor au pătruns de asemenea creştinismul şi islamul. Limba kabiye este o limbă voltaică.

Istoric

Originea lor este foarte puţin cunoscută. Ei se consideră primii locuitori ai ţinutului, dar probabil au făcut parte de fapt dintre primele valuri de imigranţi care s-au aşezat în regiunea Kara la sfârşitul secolului al XVII-lea, după destrămarea regatelor dagomba şi mamprusi din Ghana şi a regatelor mossi (sau moose) şi gourmantche din Volta Superioară.

Populaţiile kabiye şi evhe îşi dispută puterea politică în Togo de la câştigarea independenţei (1960).

Denumire: kabre, kabye, cabrezi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …