Kababish

Kababish este o populaţie din Sudan, din zona semideşertică a Kordolanului de Nord (aproximativ 150.000 de persoane).

Crescători de vite nomazi (cămile, oi, capre), constituie unul dintre cele mai importante triburi arabe guhayna, pătrunse în ţară după secolul al XIV-lea. Cămilele lor, deşi nu au mai atins efectivele anterioare secetei din anii 1975-1985 (circa 150.000 de capete în 1964) continuă să aprovizioneze măcelăriile de pe piaţa egipteană, utilizând celebrul „drum de 40 de zile” până la Darauw.

Cerealele (mei, sorg) pe care le obţin de la cultivatori sau de pe piaţă (din Sodiri, Ruweiba, Omdurman) formează şi acum alimentaţia de bază a acestui neam de păstori, dintre care unii s-au sedentarizat în partea de nord-vest a capitalei.

Taberele lor, cuprinzând între o duzină şi o sută de corturi, în funcţie de resursele disponibile pe parcursul ciclului de transhumantă (între 14° şi 16° latitudine, şi de la Nil până la Darfur), adăpostesc familii ai căror şefi sunt înrudiţi pe linie agnatică. O familie nu poate creşte mai mult de 150 de dromaderi şi 200 de oi. Filiaţia şi tribul formează cadrul de organizare socială şi politică.

Istoric

Tribul nu a fost de fapt „unificat” decât în secolul al XIX-lea, la sfârşitul căruia a opus rezistenţă mahdiştilor (1881-1898). Dispersat şi supus represaliilor acestora, care îi învinseseră pe turco-egipteni, sa reconstituit cu sprijinul autorităţilor coloniale, care au considerat că una dintre secţiunile lor şi şefii acesteia pot fi aliaţi utili pentru „supravegherea” şi apoi recucerirea ţinutului Darfur (reintegrat în Sudan în 1916) şi asigurarea controlului asupra unei regiuni în care alte triburi (de exemplu, kawahla) aderaseră la partida mahdistă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …