Josef Drotleff

Josef Drotleff (senior) (1804, Sibiu - 1887, Sibiu) - editor. Este fiul lui Andres Drotleff, fondatorul editurii cu acelaşi nume, care lucrase la tipografia Editurii Hochmeister în Sibiu şi Cluj.

Asemenea tatălui său, Drotleff îşi însuşeşte arta grafică la Hochmeister, reuşind, la rândul lui, să întemeieze în 1850 o editură şi o tipografie la Sibiu. După începuturi modeste, el importă material modern de zeţărie de la Praga şi cooptându-l la conducerea firmei şi pe fiul său, Josef, va începe să scoată publicaţii periodice cu caractere gotice, spre uzul saşilor din Transilvania. Prima publicaţie, apărută în 1855, este revista cu profil economic „Siebenburgische Zeitschrift fur Handel, Gewerbe und Landwirtschaft”.

Între 1877 şi 1884, Dimitrie Comşa şi Eugen Brote scot la Editura Drotleff „Calendarul bunului econom”. Comparativ cu Editura Krafft, aici se vor tipări mai puţine publicaţii şi cărţi în română, din cauza faptului că editura se va profila pe lucrări de artă grafică. Astfel, Vasile Petri tipăreşte Nou ABC DAR românesc (1878, cu numeroase ediţii), şi Legendar sau carte de citire pentru şcolile poporale (1913), Dimitrie Comşa - Albumul de crestături în lemn (1904, reeditat în 1909), I. Apolzan - Uneltele de mână de la lemnărit (1908) etc.

În 1896, conducerea firmei este preluată de Peter Drotleff, fiul lui Josef Drotleff (junior), care va recurge la o modernizare fără precedent a editurii. La aceeaşi instituţie apelează şi E. Borcia, când traduce în româneşte „voiajul turistic în 58 de tablouri” făcut de Emil Sigerus prin Transilvania (Prin Transilvania, 1905). În 1922, Editura Drotleff fuzionează cu Editura Krafft, transformân-du-se în societatea anonimă Krafft & Drotleff.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …