Jorai

Joraii sunt un grup trăind pe platourile înalte din centrul Vietnamului (mai ales în provincia Gia Lai, dar şi în provincia Kon Tum şi în marginile nordice ale Dac Lacului). Sunt prezenţi în număr mic şi pe prelungirile cambodgiene ale acestor platouri (circa 245.000 de persoane în Vietnam).

Buni agricultori, practică mai multe tipuri de exploatare a pământului: terenuri defrişate prin incendiere pentru pluricultură (cereale, pomi fructiferi, fasole) sau pentru orezării (două recolte în doi ani urmate de opt până la zece ani de pârloagă), orezării pe terenuri inundate de pe malurile râurilor, orezarii umede pluviale, grădini de zarzavat.

Folosind tehnici elaborate de punere a capcanelor, vânătoarea şi pescuitul furnizează carnea consumată în timpul ritualurilor, însă au început să-şi piardă din importanţă (împuţinarea vânatului din cauza războaielor şi a dispariţiei progresive a pădurilor) şi sunt înlocuite de creşterea animalelor.

În mod tradiţional sunt crescute animale de tracţiune (boi, cai, elefanţi) sau animale care vor fi oferite ca jertfă numeroaselor duhuri (yang) şi strămoşilor în timpul marilor ceremonii (bivoli, porci, capre, păsări). Înlocuirea progresivă a vânătorii (act atât simbolic, cât şi economic) cu creşterea animalelor în scopul obţinerii de carne pentru consumul curent, ca şi urbanizarea care s-a realizat în jurul vechilor baze militare americane au provocat modificări profunde ale structurilor sociale.

Societatea lor este împărţită în spiţe matronimice exogame purtând nume ale străvechilor totemuri. Satele, alcătuite din casc pe piloni (casele mici monofamiliale înlocuiesc treptat casele lungi plurifamiliale), sunt organizate în jurul celei mai lungi case, casa comună, centru simbolic, administrativ şi religios al fiecărei comunităţi. Ritualurile funerare foarte complexe ocupă un rol important în viaţa lor, alături de cultele închinate numeroaselor duhuri.

Limba jorai, împărţită în mai multe dialecte, aparţine familiei lingvistice austroneziene, ramura malaiopolineziană, grupul occidental.

Istoric

Provenind din marile migraţii austroneziene din sudul Chinei spre Insulinda (în jurul anului 4000 î.Hr.), joraii au migrat probabil, înaintea erei noastre, din depresiunea centrală a Cambodgiei şi din valea mijlocie a Mekongului spre aria în care locuiesc în prezent, împingând spre nord sau spre sud populaţiile de limbi mon-khmere (bahnar, mnong) deja instalate.

Fără să-şi întemeieze un stat în adevăratul sens al cuvântului, joraii, sub conducerea simbolică a unei structuri magico-politice tricefale (reprezentată de cei trei potao - „stăpânii”: al apei, al focului şi al vântului), au jucat un rol politic şi economic important între regatele khmer şi cham, apoi khmer şi vietnamez.

Împotrivindu-se colonizării pământurilor lor, au avut relaţii dificile şi conflictuale cu misionarii şi coloniştii francezi (asasinarea administratorului colonial Odend’hal în 1904), cu atât mai mult cu cât aceştia se aliaseră cu duşmanii lor ereditari, populaţia bahnar.

Greu încercaţi în timpul războiului (american) din Vietnam, în prezent se străduiesc să-şi păstreze cât pot mai bine cultura în procesul de integrare în sânul comunităţii naţionale vietnameze.

Denumire: gia rai; jarai, djaray, în literatura colonială.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …