Jivaro

Jivaro este un ansamblu social amerindian (şi familie lingvistică) cu o mare omogenitate culturală, ocupând piemontul amazonian al statelor Peru şi Ecuador (aproximativ 80.000 de locuitori).

Se împart în cinci subgrupuri:

  • shuar sau untsuri shuar, localizaţi în principal în Ecuador (circa 30.000);
  • aguaruna sau awajun (circa 35.000) şi huambisa sau wampis (6.000) trăind în nordul statului Peru;
  • achuar sau achu shuarar, trăind de-o parte şi de alta a frontierei (circa 5.000) şi shiwiar (aproximativ 1.000).

Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere, axată pe cultura maniocului dulce. Vânătoarea (cu sarbacana şi cu puşca, ajutaţi de câini) este foarte preţuită. Pescuitul şi culesul joacă de asemenea un rol important în alimentaţie.

Diviziunea pe sexe a muncii este strictă. Ocupaţiile bărbaţilor sunt războiul, vânătoarea, defrişarea, construirea caselor şi confecţionarea instrumentelor de producţie (din lemn sau din nuiele împletite). Femeile se îndeletnicesc cu activităţile agricole, treburile casnice, olăritul şi culesul.

Au o structură de rudenie de tip dravidian, asociată cu leviratul şi poliginia sororală, în cadrul unei arii endogame cuprinzând între 10 şi 20 de gospodării. Rezidenţa se supune unei reguli stricte de uxorilocativitate prelungită. Unităţile casnice, foarte dispersate, sunt autonome şi independente; singura formă de autoritate supralocală pe care o recunosc este cea temporară a căpeteniilor de război.

Între ariile endogame există relaţii de vendetă instituţionalizate, însă numai în cursul războaielor între „triburi” jivaro diferite sunt luate ca trofee capetele învinşilor, micşorate apoi prin uscare, constituind suport al unor identităţi constituite ritual,capabile să sporească rezerva de forţe existenţiale ale grupului învingător.

Credinţele jivaro îşi au originea în experienţele vizionare individuale, implicând fie morţii, fie spiritele (îndeosebi agreste). În legătură cu un vast repertoriu de incantaţii magice, un loc important îl deţin acţiunile şamanice.

Istoric

Ansamblul jivaro se întindea odinioară până în părţile înalte ale Anzilor ecuatoriali; o fracţiune numită Palia a fost inclusă în Imperiul Inca, însă alte grupuri de pe piemontul înalt i-au opus rezistenţă. Spaniolii, atraşi de bogatele zăcăminte de aur din regiune, au izbutii să ocupe o parte a teritoriului shuar între 1550 şi 1590, însă acest prim front s-a destrămat şi jivaro au reuşit să-şi menţină independenţa şi să-şi păstreze cea mai mare parte a teritoriilor până la mijlocul secolului al XX-lea.

Subgrupul shuar şi cei mai mulţi dintre aguaruna au ajuns astăzi în contact direct cu frontul de colonizare; subgrupurile achuar şi candoa, mai izolate, şi-au păstrat modul de viaţă tradiţional, în ciuda prezenţei misionarilor sosiţi la începutul anilor ’70. Toate grupurile jivaro au în prezent o organizare politică, începând cu shuar, a căror puternică federaţie creată în 1964 a jucat rolul de model în cadrul mişcărilor indigene în plin avânt din bazinul amazonian.

Denumire: termenul jivaro provine din hispanizarea cuvântului shiwiar care înseamnă „duşman tribal jivaro”; astăzi nu mai este utilizat decât pentru a desemna ansamblul grupurilor, în lipsa unui termen indigen atotcuprinzător; cea mai marc parte a subgrupurilor încă se mai autodenumesc prin termenul shuar („persoane”), însă utilizarea etnonimelor tribale câştigă teren.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …