Jebero

Jebero este o populaţie amerindiană din Amazonia peruviană (Alto Amazonas), concentrată în satul Jeberos (circa 3.000 de persoane).

Încă mai trăiesc în principal din vânătoare (tapir, pecari etc.), agricultură (manioc, porumb etc.), pescuit în fluviul Aypena şi din creşterea găinilor şi porcilor. În zilele obişnuite consumă masato (băutură fermentată pe bază de manioc), iar cu ocazia ceremoniilor chicha punta (porumb amestecat cu manioc).

Satul Jeberos se caracterizează printr-un puternic dualism (datorat contactului multisecular cu Occidentul), împărţirea sa în două sectoare întinzându-se până la nivelul grădinilor şi teritoriilor de vânătoare. Dincolo de hotarele acestora, pădurea virgină este proprietatea exclusivă a spiritului pădurii, stăpânul animalelor, Sadui Rima.

Pe plan politic, vechiul sistem de curacas (un conducător indigen pentru fiecare sector) a dispărut, însă sectorul „de sus” rămâne dominant, primarii, preşedinţii de partide şi de federaţii provenind cu toţii de acolo.

Dualismul se manifestă şi la nivel matrimonial. Cea mai mare parte a căsătoriilor (patrilocative) se fac în sânul aceluiaşi sector, de preferinţă cu o cumnată (vechiul obicei al schimbului sororal).

Şamanismul este şi acum foarte activ. Originea puterii şamanice este în esenţă onirică. Şamanul novice e vizitat de trimişi de la Dumnezeu, de la Sacha Runa etc. care îl învaţă cântecele şi ierburile tămăduitoare.

Istoric

Satul Jeberos a fost prima misiune iezuită în provincia Maynas (1640), ajunsă apoi capitala politică şi religioasă a provinciei.

În 1809 Jeberos s-a ridicat împotriva autorităţii spaniole pentru ca după aceea să cadă în uitare până când, în secolul al XX-lea, întreprinzătorii străini au venit să-şi impună dominaţia (exploatări de shiringa, apoi de barbasco).

Puternic metisată, populaţia jebero îşi revendică astăzi originea iniţială prin crearea unei federaţii indiene şi a unui teatru indigen.

Denumire: shiwilo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …