Jakun

Jakun este un termen generic folosit pentru a-i desemna pe aborigenii „protomalaezieni” din sudul peninsulei Malacca (Malaysia Occidentală, statele Pahang şi Johor); în sens restrâns desemnează grupul demografic cel mai important al acestui ansamblu (aproximativ 30.000 de persoane).

Din aceeaşi categoric cu jakunii fac parte grupurile semelai, orang kanak, veniţi din Sumatra (fără nici o legătură cu populaţia kanak din Noua Caledonie), orang selitar şi temok, care la origine vorbeau probabil o limbă aparţinând grupei asliene a familiei austro-asiatice. Spre deosebire de ceilalţi aborigeni (senoi şi „negrito” sau semang), aceşti „protomalaezieni” au un fenotip apropiat de cel al malaezo-indonezienilor; păr drept sau ondulat, piele brună, înălţime mijlocie şi ochi fără bridă laterală (nu au ochii oblici).

Diferitele grupuri ce intră în alcătuirea acestui ansamblu eterogen, care formează o societate paşnică, nonviolentă, prezintă variaţii locale. Se definesc prin raportare la un sat (sau un grup de sate) sau la bazinul unui râu. Aşezările au puţini locuitori, între 50 şi 80 de persoane. Unii dintre jakuni practică esartajul, în vreme ce alţii, seminomazi, îşi petrec o mare parte din timp adunând produsele pădurii. O altă fracţiune este sedentarizată.

Vânează eu sarbacana, ajutaţi de câini, şi pescuiesc cu plase şi vârşe. Vânzarea produselor pădurii (răşini, piei, tulpini de palmier de India etc.) către intermediarii chinezi constituie o sursă de venit deloc neglijabilă, mai însemnată decât la ceilalţi aborigeni. La grupul temuan se întâlnesc orezarii irigate.

Sistemul de rudenie, cognatic, are la bază relaţiile de rudenie de la nivelul cătunului şi al văii. Căpetenia satului (batin) se află în fruntea sfatului bătrânilor. Un şaman-vraci (bomoh), bărbat sau femeie, asigură legătura cu spiritele. În prezent, copiii merg la şcoală, iar satele primesc subvenţii pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de trai şi igienă. În Johor grupul orang laut sa convertit la islam.

Din punct de vedere lingvistic jakunii au adoptat malaeza standard (baliasa malaysia), care a înlocuit limba proprie, probabil tot de origine austroneziană, însă aparţinând unui alt stock. Această schimbare lingvistică pare să fi avut loc destul de recent, în orice caz după primul război mondial.

Denumire: exonimul jakun derivă probabil de la jali sau jak („oamenii, bărbaţii”), întrucât a căpătat o conotaţie peiorativă, tendinţa actuală este de a folosi mai degrabă termenul „protomalaezian”, pentru că se presupune că strămoşii grupurilor care compun ansamblul jakun au sosit în această regiune înaintea malaezienilor; termenul nu este însă lipsit de ambiguitate; orang asli, orang melayu asli, orang darat, orang (h)ulu, orang dalam, orang dusun, orang laut; sakai.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …