Iteso

Iteso este o populaţie din regiunea central-nordică a Ugandei (între lacurile Kyoga şi Victoria şi muntele Elgon) şi din partea central-vestică a Kenyei (aproximativ 2 milioane de persoane).

Trăiesc în principal din agricultură, deşi mulţi dintre ei au şi câteva vite. În sudul teritoriului, unii proprietari de cirezi apelează la serviciile păstorilor hima (înrudiţi cu hima din regatul nkole şi tutsi rwandezi şi burundezi).

Sunt împărţiţi în clanuri patrilineare, nelocalizate şi exogame, care la rândul lor se subîmpart, după modelul segmentar, în linii şi sublinii, acestea din urmă constituind baza unităţilor locale de locuire, centrate în jurul legăturilor familiare ale „bărbatului care posedă vite”.

Repartiţia tradiţională a sarcinilor este aceeaşi ca şi la vecinii lor: bărbaţilor le revin muncile grele (defrişări, construirea caselor), în timp ce femeile se ocupă de recoltă şi de prepararea mâncării. O particularitate interesantă este că ritualurile domestice intră în atribuţiile femeilor.

Creştinarea este redusă, din cauza pătrunderii mai târzii a misionarilor.

Vorbesc un dialect est-nilotic apropiat de dialectele vecinilor lor jie, dodo, kara-mojong şi turkana, cu care au în comun un număr mare de trăsături culturale.

Istoric

Războinici temuţi în cursul secolului al XIX-lea, iteso au fost supuşi de trupele baganda în anul 1899 şi integraţi în protectoratul britanic Uganda.

Până în anii 1930, căpeteniile baganda au fost însărcinate să exercite (conform sistemului de Indirect Rule) o autoritate manifestată îndeosebi prin interzicerea ceremoniilor de iniţiere.

Aceasta a perturbat puternic sistemul de clase de generaţii legat de ele, care se presupune că era apropiat de cel al vecinilor lor karamojong.

Denumire: teso.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …