Istoria Craiovei

Craiova este un oraş plin de istorie. Dintre lucrările care s-au ocupat de istoria acestei străvechi aşezări româneşti menţionăm Originile Craiovei de B.P. Hasdeu (1878), Schiţe de istoria Craiovei de Pessiacov (1902) şi Craiova - cercetări istorice - Târgul Craiovei de Anastase Georgescu (1936).

În decursul anilor au fost publicate în ziare şi reviste numeroase alte studii cu privire la istoria Craiovei. Unele lucrări sunt Oraşele oltene şi mai ales Craiova în pragul vremurilor nouă de Nicolae Iorga (1925) şi Bănia în Ţara Românească (1965) de Ştefan Ştefănescu aduc, de asemenea, o contribuţie de seamă la cunoaşterea istoriei oraşului Băniei.

Check Also

Craiova – bănie şi oraş medieval

La sfârşitul secolului al XVI-lea se desfăşura un puternic comerţ de tranzit, iar vama de …

Craiova la începutul revoluţiei populare din 1944-1947

În numerele sale din decembrie 1944 şi ianuarie 1945, ziarul „Înainte” îşi informa cititorii despre …

Craiova în preajma Unirii Principatelor

Craiova se înscria printre principalele oraşe ale ţărilor române ca o forţă activă pentru propăşirea …

Organizarea muncitorimii din Craiova în timpul revoluţiei populare din 1944-1947

La Craiova, primul popas în direcţia organizării muncitorimii în întreprinderi l-a marcat constituirea unor comitete …

Craiova pe drumul dezvoltării învăţământului superior

Îndeplinirea prevederii programatice a revoluţiei din 1848 (cuprinsă în Proclamaţia de la Islaz), crearea unei …