Ironi

Ironii reprezintă un ansamblu de comunităţi de origine iraniană din Uzbekistan. Pot fi întâlniţi şi în Tadjikistan şi, în mică măsură, în Turkmenistan (între 50.000 şi 100.000 de persoane).

Cei mai mulţi dintre ei sunt uzbecofoni, nedeosebindu-se de uzbeci decât prin origine şi prin fidelitatea faţă de şiism - puterea uzbecă veghind discret ca aceasta să nu se exacerbeze şi ca Iranul să nu se implice prea mult.

Istoric

Ironii („iranienii”) sunt rezultatul mai multor valuri de populare. Cea mai mare parte dintre ei descind din ţărani din nordul Persiei, răpiţi în secolele XVI-XIX (în special de către turkmeni) şi vânduţi în hanatele uzbece din Transoxiana, unde pentru muncile agricole, în special irigaţii, erau în mod curent folosiţi ca mână de lucru sclavi de diverse origini - kalmâci, persani, ruşi etc.

În 1910, o mare revoltă şiită a zguduit Transoxiana.

Denumire: irâni; uzbecii îi numesc uneori kullar („sclavi”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …